Affald har værdi

Vi lader intet gå til spilde. Det, der ikke kan sorteres og genanvendes direkte, bliver til klimavenlig energi og slagger, som kan anvendes til byggemateriale.

Sortering i din kommune

vores Ressourcer

Vi anvender ressourcerne bedst muligt ved at sortere affaldet til enten genbrug eller energiudnyttelse. Vi søger samarbejde og nye løsninger i forskning og innovative projekter

Fem kommuner fælles om indsamling

grøn ENERGI

Når vi producerer el og fjernvarme på det affald, der ikke kan genanvendes, erstatter vi fossile brændsler og sparer dermed CO2.

Skift til klimavenlig fjernvarme

Find den nærmeste genbrugsplads


Fjernvarmepriser 31-03-2017

Vestforbrændings fjernvarmepriser vil ikke stige som følge af indregning af forrentning

Stigende fjernvarmepriser og ekstraregninger, som følge af indregning af forrentning, er et aktuelt tema, der fylder en del på diverse medier. I Vestforbrændings fjernvarmepriser er der allerede taget højde for indregning af forrentning, hvorfor der ikke venter nogen ekstraregning til Vestforbrændings fjernvarmekunder.

kompostkampagne 2017

Gratis kompost

Fra 20. marts til 30. april 2017 du afhente gratis kompost til haven på genbrugsstationerne. Komposten kommer fra komposteret haveaffald.
 
I de kommende uger kan alle borgere i Vestforbrændings ejerkommuner afhente gratis kompost på genbrugsstationerne. Komposten er lavet af alt det haveaffald, borgerne har afleveret på genbrugsstationen og i andre haveaffaldsordninger igennem det sidste års tid. Vi har bare komposteret det til dig.
 
Ved at omsætte haveaffaldet til kompost, genbruger vi ressourcerne og recirkulerer næringsstoffer til naturen.
 

Læs mere

Energiudnyttelse

Erhvervsaffald

Alle virksomheder skal sortere deres affald. Det gælder affald fra produktion, forretninger, kontorer, offentlige og private institutioner, bygge- og anlægsaktiviteter m.fl. 
 
På forbrændingsanlægget i Glostrup modtager Vestforbrænding affald fra både private og fra erhverv. 
 
Der kan leveres affald til forbrænding mandag-fredag – klik her – og såvel vores modtageregler som vores takster ligger her på vestfor.dk.

Læs mere

Fjernvarme serviceaftale 29-03-2017

Vigtig info for fjernvarmekunder, der har tegnet serviceaftale med Vestforbrænding.

Kære fjernvarmekunde, Vestforbrænding opdaterer betingelserne for serviceaftalen, og en ny serviceaftale træder derfor i kraft den 01.07.2017. 
Ændringerne i serviceaftalen kommer ikke til at påvirke den pris du betaler i dag.
Kunder, der har modtaget en serviceaftale efter den 1.1.2017, er allerede omfattet af de nye betingelser. 
Har du en serviceaftale, der er dateret før den 1.1.2017, vil denne automatisk blive erstattet af den nye serviceaftale. 
Hvis du fortsat ønsker at være med i ordningen skal du derfor ikke foretage dig noget.

Hvis du ikke kan acceptere den ny aftale, har du nu mulighed for at træde ud af ordningen uden yderligere varsel. Vestforbrænding skal blot modtage din opsigelse på mail senest den. 15.05.2017.
Mailen med opsigelsen sendes til fjernvarmepost@vestfor.dk 
Opsagte aftaler udløber den 30.6.2017. 

Se den nye aftale her

VIDSTE DU AT ca. 

500

Dåser kan blive til 1 cykelstel

VIDSTE DU AT ​Vestforbrændings ​energiproduktion svarer samlet til

70000

husstandes forbrug

nyhed 03-02-2017

Meddelelse vedr. aktindsigt

Vestforbrænding har 21. december 2015 og 23. december 2016 modtaget begæringer om aktindsigt fra netmediet journalista.dk ved Lars Bjørknæs, der bl.a. vedrører rejse- og repræsentationsudgifter for bestyrelse og direktion i perioden 2011-2016. Aktindsigten er blevet imødekommet og understøttet med direkte besvarelser af opfølgende spørgsmål.

Læs nyheden

GLAS

Glas - genbrugsrejsen

Genbrug af glas er godt for miljøet, fordi det skaber meget mindre affald at producere genbrugsglas end når det er nyt glas.

Læs mere