Bæredygtig energi i et godt klima

Grøn fjernvarme

Bæredygtig energi

Vestforbrænding er Nordeuropas største producent af affaldsbaseret fjernvarme. På forbrændingsanlægget omdanner vi hvert år mere end en halv million tons forbrændingsegnet husholdnings- og erhvervsaffald til fjernvarme og elektricitet. 

I 2015 var vores samlede energiproduktion 295.000 MWh elektricitet og 1,25 mio. MWh fjernvarme. Det svarer til henholdsvis ca. 184.000 gennemsnitdanskeres elforbrug og ca. 70.000 husstandes varmeforbrug.

Læs mere om bæredygtig energi

Fjernvarmepriser 31-03-2017

Vestforbrændings fjernvarmepriser vil ikke stige som følge af indregning af forrentning

Stigende fjernvarmepriser og ekstraregninger, som følge af indregning af forrentning, er et aktuelt tema, der fylder en del på diverse medier. I Vestforbrændings fjernvarmepriser er der allerede taget højde for indregning af forrentning, hvorfor der ikke venter nogen ekstraregning til Vestforbrændings fjernvarmekunder.

Fjernvarme serviceaftale 29-03-2017

Vigtig info for fjernvarmekunder, der har tegnet serviceaftale med Vestforbrænding.

Kære fjernvarmekunde, Vestforbrænding opdaterer betingelserne for serviceaftalen, og en ny serviceaftale træder derfor i kraft den 01.07.2017. 
Ændringerne i serviceaftalen kommer ikke til at påvirke den pris du betaler i dag.
Kunder, der har modtaget en serviceaftale efter den 1.1.2017, er allerede omfattet af de nye betingelser. 
Har du en serviceaftale, der er dateret før den 1.1.2017, vil denne automatisk blive erstattet af den nye serviceaftale. 
Hvis du fortsat ønsker at være med i ordningen skal du derfor ikke foretage dig noget.

Hvis du ikke kan acceptere den ny aftale, har du nu mulighed for at træde ud af ordningen uden yderligere varsel. Vestforbrænding skal blot modtage din opsigelse på mail senest den. 15.05.2017.
Mailen med opsigelsen sendes til fjernvarmepost@vestfor.dk 
Opsagte aftaler udløber den 30.6.2017. 

Se den nye aftale her

Fjernvarmeprojekter

Fjernvarmen breder sig

Vestforbrænding udvider i disse år sit fjernvarmenet, og nye kunder bliver tilsluttet i Ballerup, Herlev, Furesø, Gladsaxe og Lyngby-Taarbæk kommuner

Se, hvor langt vi er kommet

1250 gwh

Fjernvarme producerede Vestforbrænding i 2015. Det svaret til forbruget i ca. 70.000 husstande

nyhed 03-02-2017

Meddelelse vedr. aktindsigt

Vestforbrænding har 21. december 2015 og 23. december 2016 modtaget begæringer om aktindsigt fra netmediet journalista.dk ved Lars Bjørknæs, der bl.a. vedrører rejse- og repræsentationsudgifter for bestyrelse og direktion i perioden 2011-2016. Aktindsigten er blevet imødekommet og understøttet med direkte besvarelser af opfølgende spørgsmål.

Læs nyheden