Bæredygtig energi i et godt klima

Grøn fjernvarme

Bæredygtig energi

Vestforbrænding er Nordeuropas største producent af affaldsbaseret fjernvarme. På forbrændingsanlægget omdanner vi hvert år mere end en halv million tons forbrændingsegnet husholdnings- og erhvervsaffald til fjernvarme og elektricitet. 

I 2015 var vores samlede energiproduktion 295.000 MWh elektricitet og 1,25 mio. MWh fjernvarme. Det svarer til henholdsvis ca. 184.000 gennemsnitdanskeres elforbrug og ca. 70.000 husstandes varmeforbrug.

Læs mere om bæredygtig energi

Så meget kan du spare med klimavenlig fjernvarme

Se din typiske besparelse ift. naturgas.

Hvordan varmer du boligen op i dag?

Hvad er dit nuværende forbrug?

Jeg bruger m3 naturgasLiter olie om året

Jeg kender ikke mit nuværende forbrug. Jeg bor i:

Hus (18.1 MWH)
Lejlighed (15 MVH))

Så meget kan du spare

0

kr. om året*

0

af din varmeregning*

0

tons CO2

Fjernvarmeprojekter

Fjernvarmen breder sig

Vestforbrænding udvider i disse år sit fjernvarmenet, og nye kunder bliver tilsluttet i Ballerup, Herlev, Furesø, Gladsaxe og Lyngby-Taarbæk kommuner

Se, hvor langt vi er kommet

1250 gwh

Fjernvarme producerede Vestforbrænding i 2015. Det svaret til forbruget i ca. 70.000 husstande

nyhed 03-02-2017

Meddelelse vedr. aktindsigt

Vestforbrænding har 21. december 2015 og 23. december 2016 modtaget begæringer om aktindsigt fra netmediet journalista.dk ved Lars Bjørknæs, der bl.a. vedrører rejse- og repræsentationsudgifter for bestyrelse og direktion i perioden 2011-2016. Aktindsigten er blevet imødekommet og understøttet med direkte besvarelser af opfølgende spørgsmål.

Læs nyheden