Gå til main indhold

Besøg på genbrugsstation: 7.-9. klasse

Prøv genbrugsstationernes digitale undervisningsforløb, hvor eleverne via en app og eksklusive film med en kendt youtuber bliver introduceret til viden om klima-, ressource- og affaldsudfordringer.

Close-up af mobil med app åben der viser billeder af forskellige kategorier af skrald. Klik for at se filmen

Vestforbrænding aflyser alt undervisning og alle besøg

Som en konsekvens af myndighedernes skærpelse af retningslinjerne i forbindelse med Covid 19, har Vestforbrænding besluttet at annullere alt undervisning og alle besøg i en periode.
Vi vil løbende opdatere her på siden med informationer om, hvornår vi forventer at åbne op igen, eller kan tilbyde anden form for undervisning.

Læring via app og film

Elevernes teoretiske viden bliver kædet sammen med den virkelighed, der er uden for klasselokalet. På genbrugsstationen bliver læringen kombineret med elevernes eget univers.

Ved hjælp af app’en ”GBS Go” tilegner de sig viden om klima-, ressource- og affaldsudfordringer. Samtidigt navigerer eleverne rundt i velkendte omgivelser, da både selfies, vlog og en youtuber indgår i undervisningen.

Forløbet består af 3 dele:

  1. Inden besøget: Inden klassen besøger genbrugsstationen, har eleverne mulighed for at opnå viden om forbrug, affald, ressourcer og genbrug/genanvendelse. Hent vejledning og materiale via dette link.
  2. Under besøget: Under klassens besøg på genbrugsstationen skal eleverne rundt til forskellige affaldscontainere, hvor de ser film og indsamler dokumentation via GBS GO-app’en. Hent vejledning og materiale via dette link.
  3. Efter besøget: I sidste del af forløbet skal det indsamlede materiale bruges til, at arbejde kreativt og innovativt med en selvvalgt problemstilling. Eleverne kan efterfølgende formidle deres løsning ved hjælp af en kort videopræsentation. Hent vejledning og materiale via dette link.


Fag og fokusområder

Samfundsfag, Fysik og Kemi, Geografi, Biologi, Fælles faglige fokusområder, uddannelse og job, understøttende undervisning og bevægelse. Læs mere i vores fællesmålsbeskrivelse for GBS GO. For at få mest muligt ud af besøget anbefaler vi, at I anvender Vestforbrændings undervisningsmaterialer til GBS GO inden besøget.

Booking af besøg

Genbrugsstationer som tilbyder GBS GO er: Ballerup, Frederikssund, Gentofte, Høje Taastrup, Ishøj, Jægerspris, Skibby, Smørum, Stenløse og Ølstykke.

Da besøget ikke er på Vestforbrændings hovedsæde i Glostrup skal at du Booke besøget via genbrugsstationens lokale kontaktperson

Vestforbrænding prioriterer jeres sikkerhed højt og derfor er det vigtigt, at du er bekendt med og overholder vore sikkerhedsregler.

Se liste over kontaktpersoner her

Praktiske oplysninger

  • Tid: 1,5 timer, tidspunkt aftales med genbrugsstationen
  • Sted: På en af Vestforbrændings genbrugsstationer
  • Antal deltagere: Aftales med genbrugsstationen
  • Sikkerhed: Forud for besøget skal I læse Vestforbrændings sikkerhedsregler
  • Undervisningsmateriale: Alt undervisningsmaterialer til forløbet er på elevsiden GBS GO Elevside
  • Specialklasse: Ring eller skriv til os, så finder vi det rigtige forløb. Telefon 23 46 13 37 eller besog@vestfor.dk