Genbrugsstationer
 
 
GenbrugsstationerPrint denne side
På genbrugsstationen kan borgere og virksomheder aflevere alle typer affald - dog ikke dagrenovation. Så sørger vi for den mest miljørigtige behandling og den bedste udnyttelse af ressourcerne i affaldet.
Adgang på 24 genbrugsstationer
Borgere og virksomheder med mindre mængder af affald kan aflevere affald på de 24 genbrugsstationerne i Vestforbrændings opland.
 
Særligt for virksomheder
For at du som virksomheder kan aflevere affald på genbrugsstationerne, skal virksomheden være registreret og betale for adgangen enten pr. besøg eller med en abonnementsordning.
 
Regler for køretøjer
Affald skal afleveres i køretøjer på højst 3.500 kg. + en trailer. Denne adgangsbegrænsning er indført, fordi store biler og trailere typisk kommer med store mængder affald, og det gør det vanskeligt for genbrugsstationerne at skaffe plads i containerne til alle brugere.
Cykel med trailer kan også benyttes, når der skal afleveres affald på genbrugsstationen.
 
Genbrug på genbrugsstationen
Brugerne på genbrugsstationerne kan sortere affaldet i mere end 20 forskellige fraktioner. Derefter bliver ca. 76 % af affaldet genanvendt. Målet i de kommende år er at endnu mere affald fra genbrugsstationerne bliver genanvendt.
 
Affald som er undtaget
- dagrenovation og andet let fordærveligt affald
- radioaktivit affald
- eksplosivt affald
- klinisk risikoaffald
 
Nogle af genbrugspladserne modtager endvidere ikke: 
- medicinaffald
- støvende asbest
- alle former for farligt affald fra virksomheder.
 
Har du spørgsmål? 
Vi arbejder for at have ensartede regler omkring åbningstider og regler for aflevering og sortering af affald, men der kan være små mindre forskelle, spørg personalet på genbrugsstationer hvis du er i tvivl.
 
Du kan også kontakte din kommune omkring de lokale regler, hvis du er i tvivl. 
 
Du kan ikke kontakte genbrugsstationerne telefonisk af hensyn til den daglige drift, personalet har travlt med at betjene brugerne på pladserne. Tag fat i personalet når du alligevel er på genbrugsstationen.
 
Klunsning forbudt
Det er forbudt at klunse (tage affald med hjem) fra genbrugsstationerne. Nogle genbrugsstationer har dog specielle containere eller områder, hvor borgere frit kan tage affald med sig hjem.
 
Klare plastsække - ikke sorte
For at sorteringen af affaldet skal blive så god som mulig, modtager vi kun affald i klare plastsække på genbrugsstationerne. Du kan derfor ikke længere bruge sorte sække.
De klare plastsække giver personalet på genbrugsstationen bedre mulighed for at give dig vejledning om sortering af dit affald.
 
Folder om sortering - på 5 sprog 
Som hjælp til ikke-dansktalende håndværkere og andre besøgende på genbrugsstationerne har Vestforbrænding udarbejdet en lille folder på fremmedsprog.
Teksten er på dansk, polsk, lithauisk, rumænsk og tysk.
På grund af den begrænsede plads i folderformatet er ikke alle fraktioner nævnt i folderen – kun de fraktioner, som skønnes at være væsentligst at nævne. 
Der er tale om en meget enkel lille folder, som du selv kan printe og folde efter behov, hvis du har udenlandske ansatte, håndværkere eller lignende. 
Sidst rettet 5. august 2015 - Af Troels Salling Ottesen