Gå til main indhold

Fjernvarme i Lyngby

Vestforbrænding ændrer i samarbejde med Lyngby-Taarbæk Kommune varmeforsyningen i store dele af kommunen fra naturgas til fjernvarme. Det sker som et led i en ny bæredygtig strategi, hvor kommunen vil reducere CO2-udledningen med 25 pct. fra 2015 - 2025. 

Masser af gule fjernvarmerør stablet og holdt sammen af reb.

Fjernvarme i etaper

Udrulningen af fjernvarme sker i etaper. Der er høje omkostninger ved udbygningen af fjernvarmenet og tilslutning af kunder, og derfor sker udrulningen primært til virksomheder og boligforeninger - og kun i begrænset omfang til villaer.

Første del af projektet - Etape A - er etableret og dækker områder i Kongens Lyngby og Fortunbyen. Næste skridt er Etape B1, som blev vedtaget i 2017 og stadig er under etablering. Etapen dækker områder langs DTU og Helsingørmotorvejen samt forsyning af Novozymes byggeri. Etape B2 er påbegyndt i 2019 og dækker flere områder.

Gravearbejdet

Arbejdet med at etablere det nye fjernvarmenet påvirker de trafikale forhold, men vi gør, hvad vi kan for at begrænse generne. Den endelige reetablering af veje kan strække sig over en længere periode, da det undervejs er nødvendigt med en periode med kulde for at vejbanen ikke senere sætter sig. Gravearbejdet foregår i følgende perioder:

Delområde 12 A:
Anlægsperiode Oktober 2019 - Oktober 2020

Delområde 12B:
Anlægsperiode Oktober 2019 - Oktober 2020

Delområde 8A:
Anlægsperiode Marts 2020 - December 2020


Se kort over gravearbejde

 

Priser og etablering

Hvis du har et forbrug på mindre end 40 MWh/år, skal du selv betale for etablering af stikledningen fra vejen og ind til din bolig. Vores pris består af to dele, en fast og en variabel. Du betaler en fast pris for fjernvarmeforsyningen, der er baseret på en prognose for varmeforbruget. Den variable varmepris er baseret på det faktiske forbrug. Derudover skal der betales en tilslutningsafgift.

Se priser og gebyrer


Tilmelding til fjernvarme

Der er flere gode grunde til at skifte fra olie og gas til fjernvarme. Det er mere miljøvenligt, billigere, fremtidssikret og nemmere at vedligeholde. Hvis du bor i et af de områder af Lyngby-Taarbæk Kommune, hvor Vestforbrænding etablerer fjernvarme, bliver du i god tid inden gravearbejdet går i gang kontaktet af Vestforbrænding. Det står dig frit for, om du vil benytte dig af tilbuddet. 

Ansøg om fjernvarme

Fordelene ved at være kunde hos os

Kort over fjernvarmeområder

Kontakt

Salg

Har du spørgsmål til udvidelsesplanerne og henvendelser af salgsmæssig karakter, sidder vores salgskonsulent klar til at hjælpe.

Mette Hammerstrøm
Telefon: 23 24 48 09
E-mail: meh@vestfor.dk

Projekter

Har du spørgsmål til projektforslaget, projektudførelsen og detaljerne, er du velkommen til at kontakte projektlederen i dit område. 

Område 12B
Anette Hejnfelt Strandberg
Telefon: 29 74 17 14
E-mail:ahs@vestfor.dk

Område 8A, 12A og 15A
Jacob Ahlén Lavrsen
Mobil: 30588439
E-mail: jal@vestfor.dk