Gå til main indhold

FAQ

Her på siden finder du et overblik over de ofte stillede spørgsmål, vi får, om fjernvarme. Er dit spørgsmål ikke i vores liste, er du meget velkommen til at kontakte os for mere information.

Når du skifter til fjernvarme

Hvor kan jeg se om jeg bor i et område der er udlagt til fjernvarme?

dette kort kan du se om du bor i et område hvor kommunen har godkendt at der forsynes med fjernvarme.

Hvordan skifter jeg til fjernvarme i et område der er udlagt til fjernvarme, hvor der er et eksisterende distributionsnet?

Udfyld en ansøgning på Vestforbrændings hjemmeside: Ansøgning om fjernvarme

Når jeg skifter til fjernvarme fra naturgas, skal jeg så selv afmelde gasforsyning hos leverandøren?

Ja det skal du. Gasnetleverandøren, Evida, har lavet en hjemmeside, hvor du kan afmelde din naturgasforsyning. Her er et link: Ny afkoblingsordning (evida.dk)

Når jeg skifter til fjernvarme skal jeg så selv melde ændring af varmeforsyning hos BBR?

Ja det skal du. Du skal selv meddele ændringen i BBR-registret ved at logge ind og registrere ændringen hos BBR. Her er et link: Forside - BBR

Hvordan omregner jeg mit forbrug til MWh?

Fjernvarme afregnes i MWh. Derfor skal du omregne dit årlige forbrug af olie- eller naturgas til MWh for at få et estimat på, hvor stor din årlige fjernvarmeregning bliver.


Omregningen af dit årlige forbrug til MWh afhænger af, hvilken type kedel du har:


Ikke kondenserende gaskedel: Årligt naturgasforbrug i m3 X 0,0099 = MWh fjernvarme årligt.


Kondenserende gaskedel: Årligt naturgasforbrug i m3 X 0,011 = MWh fjernvarme årligt.


Oliekedel: Årligt olieforbrug i liter X 0,01 = MWh fjernvarme årligt.

Hvor meget bruger et standard størrelse hus i MWh?

Typisk har et standard størrelse hus (130m2) et forbrug på 18 MWh.

Er der tilskud til at skifte til fjernvarme?

Du kan søge om håndværkerfradrag for den arbejdsløn som du har betalt for enten ved etablering af stikledning eller ved installation af fjernvarmeunit. Henvend dig til leverandøren for at få de faktiske omkostninger til arbejdslønnen.

Kan jeg få en stikledning nu og vente med at skifte varmeinstallationen inde i huset?

Af hensyn til drift af fjernvarmenettet, skal der være forbrug på ledningen indenfor et halvt år, ellers risikerer vi at vores net ruster væk pga. urenheder der samler sig i rørene.

Hvad koster det at blive tilsluttet fjernvarme?

Prisen afhænger af området. Tjek her om du kan få fjernvarme. Kontakt Vestforbrændings salgsafdeling på e-mail; tilslutning@vestfor.dk

Etablering af stikledning

Hvordan etableres stikledningen?

Ledningen graves typisk ned og vi reetablerer efterfølgende.

Bliver hele haven gravet op når fjernvarme installeres?

Nej vi graver ca. 1 meter bred rende fra hovedledningen ude i vejen ind til soklen på dit hus. Vi forlader området vi har gravet i, som det så ud da vi startede.

Når du har fået fjernvarme

Hvem ejer rørene i jorden?

Hoved og stikledninger ejes af Vestforbrænding I/S frem til og med ventilerne på fremløb og retur.

Hvem ejer fjernvarmeunitten?

Ejerskabet af fjernvarmeunitten er din, og du skal sørge for at drive og vedligeholde unitten så fjernvarmevandet afkøles i henhold til Vestforbrændings leveringsbestemmelser. Se vores leveringsbestemmelser her: Leveringsbestemmelser

Kan jeg tegne en serviceordning på min fjernvarmeunit hos Vestforbrænding?

Du kan vælge at tegne en serviceordning på unitten. Kontakt Vestforbrænding på e-mail: fjernvarmepost@vestfor.dk  for at oprette en serviceordning.

Kan man risikere, at der ikke er varmt vand nok, fordi alle går i bad samtidig?

Det er der taget højde for i dimensioneringen af såvel hovedledningerne som stikledningen til dit hus, så det er ikke en udfordring.

Hvordan skal jeg forstå min regning?

Har du spørgsmål til din regning, kan du se svarene her: Forstå din regning

Hvad koster fjernvarmen i forbrug?

Se vores pris her: Priser og gebyrer

Hvorfor er fjernvarme miljøvenligt?

Når du skifter fra opvarmning med gas eller olie til affaldsbaseret fjernvarme, sænker du din ejendoms CO2-udslip.

Hvem kontakter jeg hvis der er problemer med min fjernvarmeforsyning?

Du kan tilmelde dig vores SMS service og få informationer om driftsforstyrrelser. Følg dette link: Fjernvarmeproblemer? Tilmeld SMS-service her

Fandt du ikke svar på det ønskede? Så kontakt os på e-mail vestfor@vestfor.dk eller telefon 70 25 70 60