Affald

Affald har værdi

Vi lader intet gå til spilde. Det, der ikke kan sorteres og genanvendes direkte, bliver til klimavenlig energi og slagger, som kan anvendes til byggemateriale.

Sortering i din kommune
Ressourcer

vores Ressourcer

Vi anvender ressourcerne bedst muligt ved at sortere affaldet til enten genbrug eller energiudnyttelse. Vi søger samarbejde og nye løsninger i forskning og innovative projekter

Fem kommuner fælles om indsamling
Energi

grøn ENERGI

Når vi producerer el og fjernvarme på det affald, der ikke kan genanvendes, erstatter vi fossile brændsler og sparer dermed CO2.

Skift til klimavenlig fjernvarme

Find den nærmeste genbrugsplads


Så meget kan du spare med klimavenlig fjernvarme

Se din typiske besparelse ift. naturgas.

Hvordan varmer du boligen op i dag?

Hvad er dit nuværende forbrug?

Jeg bruger m3 naturgasLiter olie om året

Jeg kender ikke mit nuværende forbrug. Jeg bor i:

Hus (18.1 MWH)
Lejlighed (15 MVH))

Så meget kan du spare

0

kr. om året*

0

af din varmeregning*

0

tons CO2

Energiudnyttelse

Erhvervsaffald

Alle virksomheder skal sortere deres affald. Det gælder affald fra produktion, forretninger, kontorer, offentlige og private institutioner, bygge- og anlægsaktiviteter m.fl. 
 
På forbrændingsanlægget i Glostrup modtager Vestforbrænding affald fra både private og fra erhverv. 
 
Der kan leveres affald til forbrænding mandag-fredag – klik her – og såvel vores modtageregler som vores takster ligger her på vestfor.dk.

Læs mere

VIDSTE DU AT ca. 

500

Dåser kan blive til 1 cykelstel

VIDSTE DU AT ​Vestforbrændings ​energiproduktion svarer samlet til

70000

husstandes forbrug

nyhed 01-12-2016

Miljøbevidste borgere, samarbejde og smarte robotter vejen til mere genanvendelse

Sammen med 19 ejerkommuner har Danmarks største affaldsselskab Vestforbrænding i en årrække arbejdet målrettet på at brænde mindre og genanvende mere. Nu viser resultaterne sig. En ny opgørelse viser, at kommunerne i Vestforbrænding er blandt de mest effektive til at indsamle og genanvende plast.

Læs nyheden