Affald

Affald har værdi

Vi lader intet gå til spilde. Det, der ikke kan sorteres og genanvendes direkte, bliver til klimavenlig energi og slagger, som kan anvendes til byggemateriale.

Sortering i din kommune
Ressourcer

vores Ressourcer

Vi anvender ressourcerne bedst muligt ved at sortere affaldet til enten genbrug eller energiudnyttelse. Vi søger samarbejde og nye løsninger i forskning og innovative projekter

Fem kommuner fælles om indsamling
Energi

grøn ENERGI

Når vi producerer el og fjernvarme på det affald, der ikke kan genanvendes, erstatter vi fossile brændsler og sparer dermed CO2.

Skift til klimavenlig fjernvarme

Find den nærmeste genbrugsplads


Så meget kan du spare med klimavenlig fjernvarme, hvis du bor i vores fjernvarmeområde

Se din typiske besparelse ift. naturgas. eller olie

Hvordan varmer du boligen op i dag?

Hvad er dit nuværende forbrug?

Jeg bruger m3 naturgasliter olie om året

Jeg kender ikke mit nuværende forbrug. Jeg bor i:

Hus (130 m2)
Lejlighed (75 m2))

Så meget kan du potentielt spare

0

kr. om året*

0

af din varmeregning*

0

tons CO2

Energiudnyttelse

Erhvervsaffald

Alle virksomheder skal sortere deres affald. Det gælder affald fra produktion, forretninger, kontorer, offentlige og private institutioner, bygge- og anlægsaktiviteter m.fl. 
 
På forbrændingsanlægget i Glostrup modtager Vestforbrænding affald fra både private og fra erhverv. 
 
Der kan leveres affald til forbrænding mandag-fredag – klik her – og såvel vores modtageregler som vores takster ligger her på vestfor.dk.

Læs mere

åben besøgsaften

Åben besøgsaften hver måned

Vestforbrænding slår den sidste torsdag i hver måned dørene op for borgere, der har lyst til at se, hvad der sker med deres affald.

Åben besøgsaften er for interesserede borgere og små foreninger, der ikke kan samle en hel gruppe.

Næste Åben besøgsaften: Torsdag den 29. september kl. 17.

Tilmeld dig her

VIDSTE DU AT ca. 

500

Dåser kan blive til 1 cykelstel

VIDSTE DU AT ​Vestforbrændings ​energiproduktion svarer samlet til

70000

husstandes forbrug

nyhed 23-08-2016

Ændrede markedsvilkår for genanvendelse af træ

Vestforbrænding afsætter årligt ca. 42.000 tons træ, indsamlet fra genbrugsstationer, til genanvendelse i spånpladeindustrien. Cirka 67 % af mængden afsættes hos den danske spånpladeproducent Novopan, mens de sidste 33 % afsættes til tyske spånpladefabrikker via en dansk virksomhed.

Læs nyheden