Gå til main indhold

Vilkår for anvendelse af pladser med døgnåbent

Der gælder særlige regler, når du anvender vores genbrugsstationer med udvidede åbningstider. Ved tilmelding til udvidede åbningstider accepterer du samtidig, at den kommunale ejer og Vestforbrænding må anvende data fra video og adgangsmodul.

Generelt om affald og adgang

  • Pladserne er ubemandede uden for normal åbningstid og de er videoovervågede
  • Adgang til pladserne foregår via det mobiltelefonnummer, der er tilmeldt ordningen
  • Har du problemer med adgang eller andet, skal du kontakte Vestforbrændings kundeservice
  • Olie og kemikalier modtages ikke, når pladserne er ubemandede
  • Pressecontainere er lukkede af sikkerhedsmæssige årsager
  • I nødsituationer (strømafbrydelse, uheld m.v.) kan du benytte dig af pladsernes nødtelefon
  • Luk kun dig selv ind og ud på pladsen. Det er dit ansvar, at der ikke er andre, der kører med ind
  • Færdsel på eget ansvar. Vi gruser og salter kun i normal åbningstid, så vær ekstra opmærksom i frostvejr

Videoovervågning

Genbrugsstationer med udvidede åbningstider er videoovervågede - til kontrol af erhverv og for at forhindre hærværk. Videoovervågningen dækker genbrugsstationens eget areal, facader, indgangspartier, indhegning og er aktiveret døgnet rundt. Det offentlige areal uden for genbrugsstationen bliver ikke overvåget. 

Data fra videoovervågningen bliver lagret hos den enkelte kommune eller leverandør af videoovervågningen under sikkerhedsmæssigt forsvarlige forhold. Optagelser bliver kun gennemset, hvis det er nødvendigt pga. et forhold med hærværk, kontrol af erhvervsbetaling eller fejlsortering. Det er betroet personale, der gennemser materialet.

Adgangsmodul

Data om ind- og udkørsel på pladsen, bliver lagret på leverandørens server, hvor den enkelte kommune og Vestforbrænding har adgang. Det er kun betroet personale, der har adgang til data fra adgangsmodulet.

Anvendelse af data

Videoovervågning i kombination med adgangsmodul vil kunne anvendes til at opklare forhold med hærværk, kontrol af erhvervsbetaling eller fejlsortering, med hensyn til videre opklaringsarbejde og eventuelt grundlag for erstatningskrav. Vi henviser endvidere til vilkårene for videoovervågning og datahåndtering på den enkelte kommunes hjemmeside.