Gå til main indhold
11. februar 2021

Kreativitet i Vestforbrændings virtuelle undervisning

Hos Vestforbrænding modtager vi hvert år tusindvis af besøgende til undervisning i håndtering af affald, genbrug og genanvendelse og produktion af grøn varme og el. Det har Corona’en sat prop i. Hvad gør man så? Man tænker kreativt, anderledes og i virtuelle forløb. Og det er ved at blive en gedigen succes.

”Med nedlukningen har vi fået en stor udfordring. Vi kan ikke længere modtage vores gæster fysisk. Men i stedet for at lukke vores aktiviteter helt ned har vi valgt at formidle og undervise i et nyt digitalt univers. Det kræver, at vi formidlere er kreative, når vi skal erstatte den virkelige verden med mange indtryk og sanserne i brug med et nyt univers, som kan inspirere og give både viden og oplevelser,” fortæller formidler Charlotte Günther Madsen fra Formidlingscentret på Vestforbrænding, som oplyser at forløbene er ved at være færdigtestede, og at tilbagemeldingerne fra lærere og elever er meget positive.

Det er i høj grad det visuelle med små og store wauw effekter, formidlingscentrets folk har arbejdet på siden den første nedlukning og i særdeleshed i forbindelse med den anden nedlukning i december sidste år. Der er blevet produceret små film, som indgår i undervisningen. Der er lavet spændende billedvægge til baggrund, når formidlerne dukker op på skærmen derhjemme. Der bliver sat ild til affald for at fortælle historien om, hvordan affald bliver til fjernvarme og el i de store ovne.

”Uanset om vores besøgende er otte eller 48 år, så er det oplevelsen af Vestforbrænding, som giver det største bidrag til en forståelse af, hvor vigtigt det er, at vi håndterer affaldet rigtigt. Heldigvis fortæller de positive tilbagemeldinger fra skolerne, at vores undervisning er levende og giver mening, og at oplevelserne bag skærmene også skaber nogle af de overraskelser og oplevelser, som vores ”normale” forløb giver, ” siger formidler Agnete Blum, som sammen med sin kollega tilmed bærer en rød sikkerhedshjelm i undervisningen. ”Det skal være så tæt på virkeligheden, som overhovedet muligt,” fortæller hun foran en kæmpe lærred med billeder af de mange store skærme fra Vestforbrændings kontrolrum – stedet som normalt har den absolutte wauw effekt.

Men det er ikke alene formidlerne på Vestforbrænding, som har bidraget til kreativiteten i de nye undervisningsforløb.

”Vores kolleger ude på værket er en stor energi- og inspirationskilde til at skabe nyt. De ved om nogen, hvad der sker, og hvorfor det sker. De kender hele historien i søvne, og så er det vores opgave at sætte historien på de forskellige aldersgruppers modtagefrekvenser,” siger Charlotte Günther Madsen, som tilføjer at Vestforbrændings kommunikationsafdeling også har været inde over kreativiteten – særligt i produktion af små film.

De virtuelle forløb kan bookes direkte fra Vestforbrændings hjemmeside Besøg os (vestfor.dk).


FAKTA om Formidlingscentret på Vestforbrænding
:

  • Danmarks største læringsmiljø inden for affald, genanvendelse, genbrug, cirkulær økonomi, klima og miljø
  • Årligt 28.000 skoleelever, inkl. kurser og forløb for specifikke faggrupper virksomheder, borgere og gæster fra udlandet
  • 7-8 skoleklasser dagligt
  • 6 forskellige involverende og sanselige undervisningsforløb for 0.- 10. kl. bla. forløbene ”Skraldelev”, ”WasteLab” og ”PowerLab”
  • 2 nye virtuelle undervisningsforløb: ”Dit affald sætter spor” 8-9. kl. og ”Sølvpapiret vender tilbage” 4.-6. kl.
  • Formidlingscentret servicerer primært Vestforbrændings 19 ejerkommuner.10 formidlere ansat i centret plus leder og en koordinator


Kontakt og information:

Du er velkommen til at kontakte os for yderligere informationer, billeder, uddybende interviews, og evt. overvære et virtuelt undervisningsforløb. 

Per-Henrik Goosmann, pressechef

Tlf. 40387631 / e-mail: pgo@vestfor.dk 

 

Gå tilbage til nyheder