Gå til main indhold
5. december 2019

Ryd op i medicinresterne

For gammel medicin eller forkert opbevaret medicin kan være virkningsløs, og i nogle tilfælde skadelig. I samarbejde med 16 kommuner har Vestforbrænding kørt kampagnen ”Retur med Resterne” for at få flere borgere til at aflevere deres medicinrester på apoteket.

 

For gammel medicin betragtes som farligt affald, fordi noget af medicinen kan være farlig for sundhed og miljø. Derfor må man hverken skylle medicinen ud i vasken, i toilettet eller smide den i skraldespanden.

Ved at smide medicin i skraldespanden risikerer man, ud over miljøforurening, at medicinen havner i de forkerte hænder, f.eks. hos børn.

 

Hvordan håndterer jeg medicinrester?

Recept- og håndkøbsmedicin der er blevet for gammelt, har ændret udeseende eller lugt, betragtes som medicinaffald og det skal afleveres på apoteket. Se mere om definitionen på medicinrester i nedenstående skema.

Tomme medicinglas og –emballage må gerne smides ud sammen med det øvrige restaffald, der ikke kan genanvendes.

 

Brugte kanyler og lignende

De fleste apoteker tager også imod brugte kanyler, skalpeller, ampuller og tomme insulinpenne. Brugte kanyler og skalpeller kan kun afleveres i godkendte kanylebokse. Mange apoteker udleverer gratis kanylebokse.

 

Gør altid apotekets personale opmærksom på, hvis det afleverede affald indeholder kanyler eller kviksølv.

Hvad er medicinrester?

 • Medicin, du ikke kan huske, hvorfor du fik.
 • Medicin med overskredet udløbsdato eller med en udløbsdato, der ikke kan læses.
 • Tabletter, der har ændret udseende og lugter.
 • Løse blisterpakninger med tabletter, som du ikke kan huske, hvordan virker.
 • Medicin, som er købt men aldrig brugt.
 • Løse tabletter, som du ikke ved, hvad er.

Når du afleverer medicinrester, så husk:

 • Medicinaffald må ikke være blandet med andre typer affald.
 • Du skal helst aflevere gammel medicin i original emballage, så er det nemmere at sortere.

Når du afleverer kanyler og lignende, så husk:

 • Brugte kanyler og skalpeller må kun afleveres i godkendte kanylebokse. De fleste apoteker udleverer gratis kanylebokse.
 • Ampuller og hætteglas i glas skal så vidt muligt forblive i de tilhørende ampul- eller hætteglasæsker. Du skal derfor på forhånd have fjernet kanylerne og anbragt dem i en godkendt kanyleboks.
 • Du skal aflevere brugte og delvis tomme insulinpenne enten i original emballage eller en plastikpose.
 • Tomme insulinpenne må du gerne smide i husholdningsaffaldet.

Gå tilbage til nyheder