Gå til main indhold

Miljødeklaration Vestforbrænding Fjernvarme

 

Vestforbrænding producerer fjernvarme fra det affald, der forbrændes på anlægget i Glostrup. Herudover forbrændes der også naturgas , når det er aller koldest, og kapaciteten på anlægget ikke er tilstrækkelig til at dække varmebehovet. Forbrænding af affald og naturgas giver anledning til udledning af diverse stoffer til atmosfæren gennem skorstenen. I tabellen herunder kan du se, hvor store mængder stoffer der gennemsnitligt udledes ved produktion af 1 MWh varme.

 

Emissioner til luft 2019

   

Emission

Enhed Værdi
CO2 fossile andel kg/MWh 68,20
CO g/MWh 7,82
TOC g/MWh 0,60
Støv g/MWh 0,35
HCI g/MWh 0,09
HF g/MWh -
SO2 g/MWh 10,23
NOx g/MWh 126,07
Hg mg/MWh 1,00
Sum (Pb, Cr, Cu, Mn, Ni, As, Sb, Co, V) mg/MWh 7,40
Sum (Cd, Tl) mg/MWh 0,26
Dioxiner/Furaner myg/MWh 0,01
     

Beregnet efter 200 % metoden

Emissioner til luft 2018

   

Emission

Enhed

Værdi

CO2 fossile andel*  kg/MWh 84,7
CO g/MWh 10,32
TOC g/MWh 0,35
Støv g/MWh 0,26
HCI g/MWh 0,08
HF g/MWh 0,01
SO2 g/MWh 9,25
NOx g/MWh 134,57
Hg mg/MWh 0,35
Sum (Pb, Cr, Cu, Mn, Ni, As, Sb, Co, V) mg/MWh 2,87
Sum (Cd, Tl) mg/MWh 0,23
Dioxiner/Furaner myg/MWh 0,003

* Værdien er unormalt høj, da brand på anlægget i 2018 medførte øget forbrug af naturgas

Beregnet efter 200 % metoden