Sikkerhed for eksterne
 
 
Miljø og sikkerhed ved arbejde på Vestforbrænding prioriteres højt. Det gælder både for egne og for eksterne medarbejdere.

For at kunne evakuere alle, der er i området i en nødsituation skal alle personer, der besøger anlægget i Glostrup, være registreret i Vestforbrændings adgangssystem (Thorsystemet) eller på en gæsteliste/deltagerliste.

Alle eksterne skal gå med synligt ID-kort eller være ledsaget af en af Vestforbrændings medarbejdere.

Udover at være en dels af beredskabet er registreringen også Vestforbrændings måde at sikre at alle eksterne - håndværkere, konsulenter og gæster m.m. - får en tilstrækkelig instruktion i relevante sikkerhedsforhold, miljø og beredskabsplaner.

Medarbejdere fra eksterne firmaer, som arbejder på anlægget i Glostrup i mere end 1 uge skal på sikkerhedskursus. Kurset gennemføres hver uge. Kurset er på dansk, men kan også gennemføres på engels og tysk. Dette kursus skal genopfriskes én gang om året.

Kurset indeholder en generel introduktion til sikkerhedsforholdene på anlægget i Glostrup. Udover den gennerelle introduktion er der en specifik introduktion til relevante sikkerhedsforhold omkring arbejdsopgaven lokalt. Den specifikke introduktion varetages af den eksternes kontaktperson fra Vestforbrænding.

Minifolder om sikkerhed

Hent folderen Sikkerhed ved arbejde på Vestforbrændings produktionsanlæg i Glostrup (dansk)

Hent folderen Sikkerhed ved arbejde på Vestforbrænding s produktionsanlæg i Glostrup (engelsk)

Hent folderen Sikkerhed i Affaldsmodtagelsen

Hent folderen Sikkerhed på Vestforbrænding, Frederikssund

Sidst rettet 3. Juli 2013 - Af Troels Salling Ottesen