Nyhed fuld visning
 
 
Udbud af forbrugsstoffer i produktionenPrint denne side
E-mail denne side
VF ønsker med nærværende udbud at samle sit indkøb af varer forbrugt i produktionen på færre leverandører. Samtidig ønskes en bedre styring af kvalitet og service på de enkelte varegrupper.

Udbuddet foretages som offentligt udbud i henhold til EU-direktiv 2004/18/ef af 31 marts 2004.

Hvis du ønsker at byde på denne opgave, skal du downloade udbudsmaterialet her:
 

Eventuelle tilbudsgivere, der downloader materialet ovenfor, bedes venligst meddele det skriftligt til Vestforbrænding af hensyn til eventuel meddelelse om supplerende materiale.

Spørgsmål til udbuddet og dets dokumenter skal være fremsendt senest:

30.11 2012 kl. 12.00.
 
Besvarelse af spørgsmål og tilhørende svar blive lagt på Vestforbrændings hjemmeside:

http://www.vestfor.dk
senest den 7. 12 2012.
 
Det påhviler potentielle Tilbudsgivere selv med regelmæssige mellemrum at kontrollere,
om der er kommet supplerende materiale.
 
 
Hvis Vestforbrænding i forbindelse med offentliggørelsen af materialet bliver stillet spørgsmål, vil spørgsmål og svar i anonymiseret form blive offentliggjort her på siden for at stille alle tilbudsgivere ens.
 
Ansøgningsfrist 11. januar 2013 kl. 12.00
 
 
Spørgsmål og svar til udbud.
1.
Må vi tilbyde alternative produkter end dem, der er forespurgt?
 
Svar.
I henhold til vejledningen til "Tilbudsliste – Priser" er det kun under åndedrætsværn der er begrænsninger på hvad der kan tilbydes. Alle andre produkter kan substitueres. Så længe de overholder de samme krav som de oplistede gør.
 
2.
Er det muligt at få udbudsmaterialet ændret, så stålholdige produkter ikke indgår i kravet om fastpriser, men i stedet er i henhold til dagspris og markedssituationsudvikling?
 
Svar.
Her har der indsneget sig en fejl i materialet. Stålholdige produkter skal tilbydes til den pris der er gældende på tidspunktet for deadline for tilbuddet.
 
3.
Er det muligt at få ændret udbudsmaterialet, så pkt. 5.4.1 vedrørende referenceliste ikke er et minimumskrav og dermed ikke betyder diskvalificering pga. manglende udfyldelse?
Grundet fortrolighedsaftaler lig dem som fremsættes i pkt. 8.3 vil det ikke være muligt for leverandøren at oplyse ønskede referencer.
 
Svar.
Referencer er ikke underlagt oplysningspligt under aktindsigt og vil derfor ikke blive givet videre. Der skal derfor opgives de ønskede referencer.
 
4.
Er det muligt at få ændret udbudsmaterialet, så pkt. 3.1 vedrørende tildelingskriterier, bilag 2 - obligatorisk tilbudsskema, således at referencer ikke indgår i vægtningen?
Grundet fortrolighedsaftaler lig dem som fremsættes i pkt. 8.3 vil det ikke være muligt for leverandøren at oplyse ønskede referencer.
 
Svar.
Se spørgsmål 3
 
5.
Er det muligt at få ændret tilbudslisten, så varegruppen "Beklædning" indeholder flere oplysninger, såsom farve og størrelse?
 
Svar.
For nemheds skyld skal alle beklædningsgenstande, hvor farven ikke er nævnt, være blå i størrelse L.
 
6.
Er det muligt at få pkt. 3.3.1 i standardbetingelserne til at udgå, såfremt leverandøren har en generel produkt og erhvervsansvarsforsikring?
 
Svar.
Punkt 3.3.1 i Standardbetingelserne gælder kun for enkeltkøb på over 500.000. Den vil derfor ikke komme i betragtning i denne rammeaftale.
 
7.
Service på åndedrætsværn
Kan dette uddybes og forklares nærmere i forhold til opgavens udførelse samt hvor ofte skal dette udføres og til hvor mange personer?
 
Svar.
Der skal ydes alm. Service på de åndedrætsværn vi har. Reparation, rens, skift af reservedele og desinficering.
 
8.
Forventninger til testvogn
Hvad indeholder denne ydelse/krav til udstyr?
 
Svar.
Testvognen er i forbindelse med test og service af løftegrej.