Nyhed fuld visning
 
 
Vestforbrænding indkøber kompost til de årlige kompostkampagner.

Udbud af indkøb af kompost til genbrugsstationer

Vestforbrænding indkøber kompost til de årlige kompostkampagner.
Udbuddet foretages som offentligt udbud i henhold til EU-direktiv 2004/18/EF af 31. marts 2004.
 
Hvis du ønsker at byde på denne opgave, skal du downloade udbudsmaterialet her:
Bilag

Hvis Vestforbrænding i forbindelse med udbuddet bliver stillet spørgsmål, vil spørgsmål og svar i anonymiseret form blive offentliggjort her på siden for at stille alle tilbudsgivere ens.
 
Det påhviler derfor potentielle tilbudsgivere selv med regelmæssige mellemrum at kontrollere, om der er kommet supplerende materiale.

Tilbudsfrist 5. marts 2013 kl. 12.00