Nyhed fuld visning
 
 
Udbud af indsamling af affald fra olie- og benzinudskillerePrint denne side
E-mail denne side
Ydelsen omfatter håndtering og transport af affald fra olie- og benzinudskillere.

Udbud af "Indsamling af affald fra olie- og benzinudskillere", er et offentligt udbud.
Leverancen omfatter følgende:

Ydelsen omfatter håndtering og transport af affald fra olie- og benzinudskillere.
Affaldet vil stamme fra offentlige pladser, veje og erhvervsvirksomheder i Vestforbrændings opland. Afhentningen af affaldet skal ske ved ruteindsamling, dvs. på en måde som gør transporten så billig som muligt.

Magasin-, måle- og / eller prøvetagningsbrønde indgår ikke som en del af ydelsen.
Den samlede udbudte mængde er ca. 500 tons.

Udbudsbekendtgørelsen er afsendt til Den Europæiske Unions Tidende og kan hentes her.

Udbuddet afvikles i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004.

Udbudsmaterialet omhandler følgende:

1- Udbudsbetingelser
2- Kravspecifikation

3- Tilbudslister

Bilag 1 Standard betingelser

Bilag 2 Definitioner

Bilag 3 Udkast til kontrakt

Bilag 4 Tilbudsbrev

Bilag 5 Forhåndstilsagn om sikkerhedsstillelse

Bilag 6 Tro og lover erklæring

Bilag 7a Tilkendegivelse vedr. Arbejdsmiljøforhold

Bilag 7b Kvalitetsledelsessystem

Bilag 7c Miljøledelsessystem

Bilag 8 Økonomisk og finansiel kapacitet

Bilag 9 Huskeliste

Bilag 10 Driftsrapport

Bilag 11 Underleverandør


Tilbudsfrist er den 5. april 2013, kl. 12.00.

Bud, der modtages efter nævnte tidspunkt, vil blive forkastet. Enhver tidsfristoverskridelse betragtes som væsentlig.

Spørgsmål og svar:

Spg. A) Affaldet i sandfang, olie- og benzinudskillere m.v., er den pris, der skal gives i tilbudslisten inklusiv eller eksklusiv affaldsafgift?
 
 
Svar: I skal ikke stå for behandling, kun levere til behandlingsanlæg. Så det er eksklusiv affaldsafgift (behandlings omk.)
 
Spg. B) Er det et krav, at de køretøjer som anvendes er udstyret med vægt?
 
 
Svar: Det er ikke nævnt specifikt, men under punkt 2.3, er der krav til, hvad besøgsrapporten skal indeholde:
  • Kunde navn/nummer
  • Ordrenummer
  • Tømmested
  • Dato / afhentningstidspunkt.
  • Den afhentede mængde, på hver enhed noteres fordelt på, olie,  slam, spulevandsforbrug, forsynet med kundens kvittering.
  • Kontrolresultat for funktionsafprøvning af alarm/flydelukke.
  • Kundens og chaufførens kvittering for arbejdets udførelse"