Nyhed fuld visning
 
 
Staten har indført ny forsyningssikkerhedsafgiftPrint denne side
E-mail denne side
Vestforbrændings kunder påvirkes i mindre grad end naturgaskunderne

Regeringen vedtog den 29. januar 2013 en lov der betyder, at der med effekt fra 1. februar 2013 er indført en ny forsyningssikkerhedsafgift, som skal betales af varmekunderne.
For Vestforbrændings fjernvarmekunder betyder det, at denne nye afgift, som i 2013 udgør 30,24 kr./MWh ekskl. moms og 37,80 kr./MWh inkl. moms, vil blive opkrævet på varmeregningen på vegne af staten.

Til sammenligning med det øvrige marked, vil Vestforbrændings varmekunder betale 20-40 % mindre i forsyningssikkerhedsafgift end en typisk naturgaskunde, alt efter virkningsgraden på gaskedlen.

Folketinget har vedtaget den nye forsyningssikkerhedsafgift for at finansiere den for nyligt vedtaget solcelleaftale, som sikrer at dem, som allerede har investeret i solcelleanlæg, vil få 20 år med uændrede vilkår, samt for at kunne lempe energiafgiften for private erhvervsvirksomheder med henblik på at styrke konkurrencen for dansk erhvervsliv.

Vi vil i den nærmeste fremtid udsende yderligere information til vores fjernvarmekunder.