Undervisningsmaterialer
 
 
UndervisningsmaterialerPrint denne side
E-mail denne side
Vestforbrænding har udviklet en række gratis undervisningsmaterialer til brug for undervisningen på skolerne.
Både før og efter et besøg på Vestforbrænding eller på genbrugsstationen har I mulighed for at lære meget mere om affald.
 
 
Du kan også tage finde undervisningsmaterialer på www.affald.dk, som vi har lavet i samarbejde med en række andre kommuner og affaldsselskaber.
 
Alle materialer er gratis - enten som download fra nettet eller som gratis klassesæt for skolerne i vores ejerkommuner.