Vi modtager affald fra alle

På forbrændingsanlægget i Glostrup modtager Vestforbrænding affald fra alle - både private borgere og fra erhvervsvirksomheder. 
 
Der kan leveres affald til forbrænding mandag - fredag. Find vores åbningstider her
 
Du kan finde vores modtageregler og takster her på vestfor.dk

Læs mere

Find den nærmeste genbrugsplads


Er du tilmeldt?

Tilmelding til genbrugsstationer

Erhvervsdrivende, der vil aflevere affald på genbrugsstationer, skal tilmelde sig først via VIRK.dk

Tilmeld din virksomhed

Energi

Dit affald bliver til bæredygtig grøn energi

Når vi producerer el og fjernvarme på det affald, der ikke kan genanvendes, erstatter vi fossile brændsler og sparer dermed CO2.

læs om fjernvarme

nyhed 08-06-2017

Pressemeddelelse vedrørende aktindsigt i udgifter til rejser og representation

Som oplyst i vores pressemeddelelse af 3. februar 2017, har Vestforbrænding de seneste år haft ekstra fokus på at sikre ansvarlighed og gennemsigtighed ved afholdelse af udgifter til rejser og repræsentation. Blandt andet har Vestforbrændings eksterne revision været anmodet om at fokusere på dokumentationskrav, hvilket ikke har givet anledning til anmærkninger i forbindelse med årsregnskaberne.

Læs nyheden

VIDSTE DU AT

42000 tons

indsamlet og genbrugt træ sparede os for 42.000 tons CO2 i 2015?