Affaldets vej

Hvad sker der med vores affald, når vi genanvender det?

I ressourcestrategien er der sat fokus på syv materialer fra husholdninger, hvor der i 2022 skal opnås en genanvendelse på 50%. Det drejer sig om papir, glas, pap, metal, plast, træ og madaffald.