Glas

Vestforbrænding håndterede i 2016 knapt 15.000 tons flasker og glas fra husholdninger. Men hvad sker der egentlig med syltetøjsglasset fra det er tømt hos forbrugeren, til det genanvendes?

Glas indsamles via kuber, genbrugsstationer eller ved husstanden, og køres til et sorteringsanlæg. Glasskår sendes til sortering sammen med resten af glasset, hvor det sorteres i klart og farvet glas. Eventuelle låg og propper tages fra. Låg lavet af metal sendes til genanvendelse sammen med andet metal.

Herefter smeltes glasset sammen med en blanding af sand, kalk og soda i store smelteovne. Til sidst hældes den nye glasmasse i forme, hvor man støber nye flasker og konservesglas.

Genanvendelse af glas er godt for miljøet, fordi det skaber meget mindre affald at producere genbrugsglas end nyt glas.