Metal

Vestforbrænding håndterede i 2016 i alt ca. 15.000 tons metal. Men hvad sker der med dine metaldåser og metalskrot fra du skiller dig af med det til det genbruges til nye metalting?

Jern og metal indsamles på genbrugsstationer eller ved husstanden, og køres til en metalvirksomhed. Det sker enten via Vestforbrænding eller direkte dertil.

Metalvirksomheden sorterer metallet i forskellige metaltyper som f.eks. aluminium, kobber, jern og rustfrit stål. Herefter sælges det videre. F.eks. går aluminium til yderligere oparbejdning, på et aluminiumsværk i Sverige.

Her smeltes, klargøres og sælges aluminiummet til bilproducenter, radio/tv-producenter og andre produktionsvirksomheder, der anvender aluminium.

Genbrug af aluminium er godt for miljøet, fordi det sparer rigtig meget CO2-udledning.