Pap

Vestforbrænding håndterede i 2016 godt 7.000 tons pap til genanvendelse. Men hvad sker der egentlig med dine papkasser og papemballage fra du skiller dig af med det, til det genanvendes?

Borgerne afleverer pap på genbrugsstationerne eller ved husstanden, og kommer til et anlæg, hvor det blandes og pakkes. Det køres videre til en ’papmølle’, som kan genbruge alt pappet, typisk til ny papemballage - bølgepap eller enkeltlags-pap.

Der er store fordele ved genbrug af pap. Vi sparer på råvarer (træ) til produktionen, og vi bruger mindre energi. Vi sparer energi, som ellers vil blive brugt til at plante, fælde og transportere træ til fremstilling af træmasse. Det betyder mindre CO2- udledning.

Vi bruger især meget mindre vand ved at genbruge pap. Der bruges 5 gange så meget vand til at lave 1 ton ny pap, end til 1 ton genbrugspap. Det er også bedre for vandmiljøet.