Plast

Vestforbrænding håndterede i 2016 ca. 4.700 tons plast til genanvendelse. Men hvad sker der egentlig med alt plastemballage og plastlegetøjet fra vi skiller os af med det, til det genanvendes?

Plast indsamles enten på genbrugsstationer, via storskrald eller hjemme ved husstandene. På genbrugsstationerne kan man aflevere 4 forskellige plasttyper: Hård PVC, havemøbler, plastfolie og hård plast.

Plasten sorteres og pakkes. Hver af plasttyperne sendes videre til forskellige anlæg, alt efter plasttypen. Plasten vaskes, tørres og findeles til såkaldt granulat, som man kan lave nyt plast af. Genbrugsplast anvendes i dag bl.a. til sække, kloakrør, tæpperør, kompostbeholdere, urtepotter samt vej- og kantpæle.

Genbrug af plast har mange fordele. Det mindsker CO2-udledningen, fordi det kræver meget mindre energi at bruge genanvendt plast end at producere ny plast –  selv når vi fraregner den energi vi får ved at brænde plastaffaldet.