Træ

Vestforbrænding håndterede i 2016 i alt ca. 38.000 tons træ. Men hvad sker der egentlig med vores skrottede møbler og andet træaffald, fra vi skiller os af med det, til det genanvendes?

Genbrugstræ er f.eks. træemballage, træplader, træmøbler, samt træspær o.l.. Træet samles ind som storskrald eller på genbrugsstationerne.

Først knuses træet, hvorefter det sendes videre til et anlæg, der kan lave træaffaldet om til spånplader. Skruer og andre metaldele sorteres fra, og træet findeles i mindre stykker, for til sidst at blive trykket sammen til de færdige spånplader. De kan bruges til nye møbler.

Spånplader består af 55 % genbrugstræ, og de kan igen bruges til nye spånplader. I et typisk dansk køkken er det meste af træet spånplader lavet af genbrugstræ.

Genbrug af affaldstræ sparer en masse energi, Vi mindsker dermed CO2-udledningen.