Affaldssortering

Vi vil forbedre miljøet ved at arbejde for mere genbrug og effektiv udnyttelse af energi. Vestforbrænding tilbyder vores 19 ejerkommuner alle de nødvendige løsninger inden for indsamling, genanvendelse og behandling af affald fra borgere og virksomheder. Følg linket til din kommune nederst på siden og se, hvordan du kan komme af med dit affald på en effektiv og miljørigtig måde.

Vi udvikler alle løsninger i samarbejde med kommunerne, så de er tilpasset lovgivningen i Danmark og i EU, samtidig med at de er tilpasset lokale behov og ønsker.