Deponi

Vestforbrænding ejer sammen med ARC affaldsdeponiet AV Miljø i Avedøre. AV Miljø sikrer os miljørigtig affaldsdeponering i hverdagen og tilstrækkelig deponeringskapacitet på længere sigt.

AV Miljø blev etableret i 1989 på inddæmmet land i Køge Bugt. Det er især byggeaffald af følgende kategorier, der bliver afleveret:

  • Byggeaffald forurenet med asbest
  • Byggeaffald forurenet med PCB
  • Blandet affald

AV Miljøs opland repræsenterer ca. 1,45 mio. indbyggere og ca. 80.000 virksomheder.

Læs mere på AV Miljøs hjemmeside her.