Farligt affald

Farligt affald håndteres af Smoka. På Smokas hjemmeside kan du få mere information om farligt affald.

Håndtering af farligt affald for både erhverv og private blev 1. januar 2014 overdraget til SMOKA, der er et datterselskab under Vestforbrænding.

SMOKA er kommunernes modtagecenter for farligt affald. SMOKA afhenter og rådgiver om alle typer farligt affald og farligt gods fra virksomheder.

SMOKA sikrer korrekt og miljørigtig bortskaffelse. SMOKA tager sig både af daglige afhentninger og beredskabssituationer.

På SMOKA møder du faguddannede medarbejdere, der rådgiver om
farligt affald.

SMOKA sætter kunden i centrum og tilbyder, udover saglig og faglig vejledning, også løbende kurser for virksomheder og ejendomsfunktionærer i håndtering af farligt affald. 

Læs mere på SMOKAs hjemmeside.