Erhvervsaffald

Her kan du læse om regler og gebyrer for erhvervsaffald.

Regler for erhvervsaffald 

Alle virksomheder skal sortere deres affald. Det gælder affald fra produktion, forretninger, kontorer, offentlige og private institutioner, bygge- og anlægsaktiviteter m.m. 

Vi skelner mellem genanvendeligt og ikke-genanvendeligt affald. Affald, der ikke kan genanvendes, er fx affald til forbrænding og deponering.

Visse affaldstyper skal anmeldes til kommunen. Det gælder fx farligt affald, herunder klinisk risikoaffald, og bygge- og anlægsaffald. Anmeldereglerne fremgår af Affaldsbekendtgørelsen.

Det er også Affaldsbekendtgørelsen, der bestemmer, at virksomheder skal genanvende deres affald. Det er fx papir, pap, plast, glas, metal, træ, hård PVC. Din virksomhed kan frit vælge genanvendelsesanlæg for det genanvendelige affald, eller du kan indgå aftale med en såkaldt indsamlingsvirksomhed, som transporterer affaldet til et genanvendelsesanlæg. Affaldstransportører, godkendte indsamlingsvirksomheder og genanvendelsesanlæg kan findes i Energistyrelsens Affaldsregister.

Kommunale affaldsordninger

De kommunale regulativer for erhvervsaffald fastsætter reglerne for håndtering af virksomhedernes ikke-genanvendelige affald. Det gælder for enten indsamlingsordninger eller anvisningsordninger.

Din virksomhed har pligt til at benytte de kommunale affaldsordninger for det ikke-genanvendelige affald. Du kan søge om fritagelse for indsamlingsordningen for ikke-genanvendeligt, farligt affald, hvis virksomheden på forsvarlig vis selv kan bortskaffe dette affald til et godkendt behandlingsanlæg.

Hvis din virksomheds affald er omfattet af en anvisningsordning, fx til forbrænding eller deponering, er virksomheden forpligtet til at følge kommunens anvisning.

I din kommunes regulativ for erhvervsaffald kan du læse nærmere om de kommunale regler for håndtering af det ikke-genanvendelige affald fra din virksomhed.

Hvis der er tvivl om, hvordan en bestemt type affald skal håndteres, er det din kommune, der afgør, om affaldet skal genanvendes, forbrændes, deponeres eller specialbehandles. Kommunen anviser, hvordan affaldet skal behandles og evt. hvilket behandlingsanlæg, det skal behandles på.

Gebyrer

Virksomheder, der har pligt til at benytte en af kommunens affaldsordninger, skal betale gebyret for den pågældende ordning. 

Virksomheder, der ønsker at benytte genbrugsstationerne, skal tilsvarende betale særskilt for dette. Se mere her.

Alle aktive virksomheder skal også betale et grundgebyr, nemlig erhvervsaffaldsgebyret. Dette gebyr dækker kommunens generelle administrative omkostninger ved affaldshåndteringen.

Fritagelse for gebyr

Du kan søge om fritagelse for at betale erhvervsaffaldsgebyret, hvis din virksomhed det foregående år havde en årlig omsætning på under 300.000 kr. eller var nystartet sidste år med en omsætning på under 300.000 kr. 

Du kan også søge om fritagelse, hvis din virksomhed ikke har noget affald. Det er i princippet kun inaktive virksomheder, der kommer i betragtning. Almindelige aktive virksomheder har som udgangspunkt affald i form af pap, kuverter, breve, madpapir, elektronikaffald, elpærer m.m.

Ansøgning om fritagelse sker via hjemmesiden www.virk.dk. Du skal ikke logge ind med Nem-id. Søg på ordet "erhvervsaffaldsgebyr".

Du skal bruge oplysningerne fra fakturaen, det vil sige cvr-nummer, p-nummer og fakturanummer.

Vestforbrænding administrerer erhvervsaffaldsgebyr for følgende kommuner:

Albertslund, Ballerup, Egedal, Frederikssund, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Gribskov, Halsnæs, Høje-Taastrup, Ishøj og Vallensbæk.

Vil du have yderligere information, kontakt da Vestforbrænding på telefon: 70 22 40 10

Hvis din kommune ikke er blandt de ovennævnte, kan du kontakte din kommune eller gå ind på kommunens hjemmeside og se, hvordan din virksomhed ansøger om hel eller delvis fritagelse for erhvervsaffaldsgebyr.

Find din kommunes hjemmeside.