Affaldsmodtagelse

Her kan du se, hvilke typer affald, vi modtager på vores anlæg i Glostrup og i Frederikssund. Du kan også downloade indholdsdeklarationer og sikkerhedsfoldere.

Glostrup

På anlægget i Glostrup modtager vi:

  • Småt forbrændingsegnet affald
  • Affald til sikkerhedsdestruktion
  • Særlige affaldstyper
  • Lavradioaktivt affald 

Den typiske bruger af anlægget i Glostrup er en registreret transportør, som enten kører med dagrenovation for en kommune eller småt forbrændingsegnet affald fra erhvervsvirksomheder. Som almindelig borger skal du benytte de affaldsordninger, som din kommune tilbyder.

Indholdsdeklaration

Når vi modtager forbrændingsegnet affald sker det, at noget af indholdet er fejlsorteret og ikke opfylder modtagereglerne. Hos Vestforbrænding fastsætter vi selv grænsen for hvor meget ureglementeret affald, vi accepterer ud fra et miljømæssigt og teknisk hensyn.

Når du afleverer småt forbrændingsegnet affald, skal du udfylde en indholdsdeklaration og erklære, at affaldets indhold overholder gældende modtageregler for småt forbrændingsegnet affald.

Hvis det faktiske indhold ikke svarer til det erklærede indhold, vil affaldet blive behandlet til et forhøjet gebyr.
Se vores takster for affaldsmodtagelse
Indholdsdeklaration for småt brændbart
Indholdsdeklaration for lavradioaktivt affald

Sikkerhedsforhold

Du må maksimalt køre 10 km i timen inde i modtagehallen.


Frederikssund

Anlægget i Frederikssund har tre hovedaktiviteter: Forbehandling af organisk affald, omlastning af affald og opbalning af pap, papir og plast.

I Frederikssund modtager vi:

  • Organisk affald til forbehandling, fra husstande i Vestforbrændings ejerkommuner
  • Småt brandbart affald til omlastning, fra kommunale genbrugsstationer
  • Papir, pap og plast til opbalning, fra husstande

Hent vores folder om sikkerhedsforhold på anlægget i Frederikssund