Modtageregler

Modtagereglerne for forbrændingsegnet affald fastlægger hvilke typer affald, der må modtages og brændes på forbrændingsanlægget. Reglerne skal gøre det nemmere at levere korrekt sorteret affald til forbrænding.

Fælles modtageregler

Vestforbrænding har modtageregler fælles med ARC og en fælles tjekliste for det affald, vi håndterer ens. Det har vi for at gøre det nemmere for dig at tjekke, hvilke typer affald du skal sortere, før containeren bliver kørt til forbrænding. Reglerne kombinerer de tekniske krav på de enkelte anlæg og myndighedernes miljøkrav og skal både sikre en stabil drift af forbrændingsanlægget, samt at genanvendelsen af affaldet bliver øget.

Klik på et af linksene herunder for at se, hvad du skal sortere fra.
Affald uegnet til forbrænding
Farligt affald
Affald egnet til genanvendelse


De fælles regler er samlet her

Regler for modtagelse af affald på anlægget i Glostrup:

Affald uegnet til forbrænding

Eksempler

Endeløse baner og liner. Længde over 8 m
Kraftigt tovværk · Liner · Plastbånd · Uemballerede ruller
Ensartet produktionsaffald * Partier af ensartet affald fra handels-/fremstillingsvirksomhed
(Kan modtages efter aftale)
Flydende affald
Mælk i kartoner · Organiske restprodukter
Kompakte emner. Større end 100 x 30 x 30 cm
Bjælker · Trærødder/stød · Papir-, plast-, etiket- og tagpapruller · Gulvtæpper
Lange emner. Længde over 100 cm
Brædder · Kraftige plastrør · Grene (Emner, der kan knuses af grabben tilladt)
Presenning. Større end 100 x 200 cm
Presenning
Springmadrasser
Madrasser med metalfjedre
Store emner. Større end 100 x 50 x 50 cm
Møbler · Træplader · Paller · Brædder · Juletræer
(Emner, der kan knuses af grabben tilladt)
Stærkt støvende affald *
Savsmuld · Slibestøv · Pulver fra fødevarefremstilling · Medicinalindustrien

 

Farligt affald
Eksempler
Akkumulatorer
Startbatterier fra motorkøretøjer
Asbestaffald
Alle typer asbestaffald · Tag-, lofts- og vægplader
Batterier
Alle typer batterier
Blyholdigt affald
Blyholdig maling
Klinisk risikoaffald
Kanyler · Knive · Glas · Smittefarlig affald · Vævsaffald
Kviksølvaffald  Amalgamfiltre · Termometre
Kreosotbehandlet træ *
Jernbanesveller· Telefonpæle (Kan modtages efter aftale)
Lysstofrør og lavenergipærer
Alle typer lysstofrør · Sparepærer · LED pærer · Armaturer
Mineraluld
Rockwool- og glasuldsstykker
Olie- og kemikalieaffald
Motor- og smøreolie · Opløsningsmidler · Trykfarver · Medicinaffald · Malingsaffald
PCB-holdigt affald
Fugematerialer i gulve og vinduer samt omkringliggende materialer (byggeaffald) (Kopi af anvisning fa kommunen på PCB affald medbringes. Modtages efter aftale)
Sprængfarligt affald
Ammunition · Nødblus · Fyrværkeri · Trykflasker
Trykimprægneret og imprægneret træ
Grønligt afskær af bjælker og stolper · Flethegn m.v.

 

Affald egnet til genanvendelse
Eksempler
Dæk til motorkøretøjer
Genanvendelige dæk med og uden fælge
Elektronikaffald
IT-udstyr · Mobiltelefoner · Skærme · Radio · Små og store husholdningsapparater · Legetøj med elektronik
Gips
Gipsplader · Gipsstøv
Glas
Flasker · Konservesglas · Vinduesglas · Autoruder · Spejlglas
Jernbånd
Bånd til fastsurring - fx af varer på paller
Jern og metal
Cykelhjul · Fælge · Jernrør · Stålvaske · Dåser fra mad og drikke
Kabler
Elkabler · Ledninger med metalkerne
Let smeltelige metaller
Bly fx inddækninger og tagplader · Aluminium: Dåser · Zink: Zinkbakker
Pap til genanvendelse
Bølgepap · Kasser af pap og karton
Papir
Aviser · Ugeblade · Reklamer · Kontorpapir
Plast og plastfolier (PE-plast) og andet genanvendeligt plast
Krympefolier · Sække · Folieafskær
PVC-plast
Tagrender · Nedløbsrør · Gulv- og vægvinyl · Bløde paneler · Fodlister · Flere typer tagplader
"Tungt" byggeaffald
Jord · Sten · Asfalt · Beton · Tegl · Gasbeton · Keramik · WC · Håndvaske