Spørgsmål og svar om erhvervsgebyrer

Find svar på de mest almindelige spørgsmål om erhvervsgebyrer.

Hvor står der, at kommunen kan opkræve affaldsgebyr fra virksomheder?

Svar: Det står i Miljøbeskyttelsesloven, Affaldsbekendtgørelsen og kommunens regulativ.

Hvad betaler vi for?

Svar: Din virksomhed betaler for administration af erhvervsaffaldsområdet, dagrenovationsordning, hvis I er tilmeldt en sådan ordning, og for beredskab for farligt affald.

Vi vil gerne bruge genbrugsstationen. Hvad gør vi?

Svar: Virksomheder, der gerne vil benytte genbrugsstationerne i Vestforbrændings kommuner, skal tilmelde sig genbrugsstationerne.
Læs om tilmelding til genbrugsstation

Kan vi klage over afslag på ansøgning om fritagelse for gebyr?

Svar: Du kan ikke klage over gebyrets størrelse, men hvis du har fået afslag fra kommunen på en ansøgning om fritagelse for at betale gebyr, kan du gå til domstolen, hvis du er uenig heri.

Hvad sker der, hvis jeg ikke betaler?

Svar: Du får to rykkere. Herefter sendes sagen til inkasso hos SKAT.

Hvordan kan jeg opdatere oplysninger om min virksomhed i CVR?

Svar: Log ind på www.virk.dk og ret i dine oplysninger.

Min virksomhed er flyttet til en anden kommune efter 1. januar i gebyråret. Kan jeg undgå at betale gebyret?

Svar: Virksomheden skal betale gebyr i den kommune, som den var registreret i pr. 1. januar.

Min virksomhed er lukket efter 1. januar i gebyråret. Kan jeg undgå at betale gebyret?

Svar: Selv om virksomheden er lukket, skal der betales gebyr i den kommune, som den var registreret i pr. 1. januar.

Min virksomhed har ikke noget affald. Kan jeg blive fritaget for at betale?

Svar: Du kan søge om fritagelse i den kommune, din virksomhed ligger i.
Læs mere om fritagelse for affaldsgebyr

Min virksomhed har en meget lille omsætning. Kan jeg blive fritaget for at betale?

Ja, hvis du kan dokumentere, at den årlige omsætning i 2 år før gebyråret har været under kr. 300.000. Eller du er nystartet virksomhed med en omsætning under kr. 300.000 i året før gebyråret.
Læs mere om fritagelse for affaldsgebyr

Hvor kan jeg se, hvilke branchekoder og virksomhedsformer der er fritaget for at betale affaldsgebyret?

Svar: Det kan du se i § 60 og bilag 8 og 9 i Affaldsbekendtgørelsen.
Se Affaldsbekendtgørelse på Retsinformation