farligt affald

Farligt affald håndteres af SMOKA, og på smoka.dk kan du få mere information om farligt affald.

Håndtering af farligt affald for både erhverv og private blev 1. januar 2014 overdraget til SMOKA, som Vestforbrænding er medejer af.

SMOKA er kommunernes modtagecenter for farligt affald. SMOKA afhenter og rådgiver om alle typer farligt affald og farligt gods fra virksomheder og sikrer korrekt, miljørigtig bortskaffelse. SMOKA tager sig både af daglige afhentninger og beredskabssituationer.

SMOKA sætter kunden i centrum og tilbyder, ud over saglig og faglig vejledning, også løbende kurser for virksomheder og ejendomsfunktionærer i håndtering af farligt affald. 

Læs mere på SMOKAs hjemmeside her.