Takster

Priserne på behandling af affald bliver fastsat hvert år. Her finder du de gældende takster.

Taksterne for behandling af affald bliver hvert år fastsat på Vestforbrændings generalforsamling i forbindelse med godkendelsen af budget for det kommende år.
 
For genbrugsmaterialerne pap, papir og plast regulerer vi løbende taksterne efter markedsprisen.
 
På Vestforbrænding gør vi meget for løbende at blive bedre til at drive vores anlæg, og taksterne for behandling af affald har derfor i de seneste år i flere tilfælde været faldende eller er kun svagt stigende. 
 

Behandlingstakster på forbrændingsanlægget i Glostrup

FORBRÆNDINGSEGNET AFFALD
(kr. pr. ton)
2018 2019
Forbrændingsegnet affald *
350,-
365,- 
Fortroligt affald
630,-
630,-
Minimumsafregning (kr. pr. aflæsning)
200,-
200,-
     
UREGLEMENTERET AFFALD 
(kr. pr. læs + behandlingsgebyr)
   
Hvis oplyst før aflæsning

1.000,- pr. læs samt 750,-
pr. tons 

1.000,- pr. læs samt 750,-
pr. tons

Hvis ikke oplyst før aflæsning

2.000,- pr. læs samt 750,-
pr. tons

2.000,- pr. læs samt 750,-
pr. tons

* Taksterne er inklusive afgifter, men eksklusive moms.

 

Behandlingstakster på anlægget i Frederikssund

MADAFFALD (kr. pr. ton)
pr. 01. 01. 2019
Madaffald til bioforgasning (fra Vestforbrændings kommuner)
650,-
   
FORBRÆNDINGSEGNET AFFALD (kr. pr. ton)
pr. 01.01.2019
Dagrenovation / restaffald (fra Vestforbrændings kommuner)
530,-
Småt forbrændingsegnet (fra Vestforbrændings kommuner)
530,-
   
UREGLEMENTERET AFFALD (kr. pr. læs + behandlingsgebyr) 
 
Svigtlæs 1 - Væsentlig fejlsortering
1.000,-
Svigtlæs 2 - Grov fejlsortering
2.000,-