Takster

Priserne på behandling af affald bliver fastsat hvert år. Her finder du de gældende takster.

Taksterne for behandling af affald bliver hvert år fastsat på Vestforbrændings generalforsamling i forbindelse med godkendelsen af budget for det kommende år.
 
For genbrugsmaterialerne pap, papir og plast regulerer vi løbende taksterne efter markedsprisen.
 
På Vestforbrænding gør vi meget for løbende at blive bedre til at drive vores anlæg, og taksterne for behandling af affald har derfor i de seneste år i flere tilfælde været faldende eller er kun svagt stigende. 
 

Behandlingstakster på forbrændingsanlægget i Glostrup

FORBRÆNDINGSEGNET AFFALD
(kr. pr. ton)
2018 2019
Forbrændingsegnet affald *
350,-
365,- 
Fortroligt affald
630,-
630,-
Minimumsafregning (kr. pr. aflæsning)
200,-
200,-
     
UREGLEMENTERET AFFALD 
(kr. pr. læs + behandlingsgebyr)
   
Hvis oplyst før aflæsning

1.000,- pr. læs samt 750,-
pr. tons 

1.000,- pr. læs samt 750,-
pr. tons

Hvis ikke oplyst før aflæsning

2.000,- pr. læs samt 750,-
pr. tons

2.000,- pr. læs samt 750,-
pr. tons

* Taksterne er inklusive afgifter, men eksklusive moms.

 

Behandlingstakster på anlægget i Frederikssund

MADAFFALD (kr. pr. ton)
pr. 01. 01. 2018
Madaffald til bioforgasning (fra Vestforbrændings kommuner) * - gælder ikke erhverv
650,-
   
FORBRÆNDINGSEGNET AFFALD (kr. pr. ton)
pr. 01.01.2018
Dagrenovation / restaffald (fra Vestforbrændings kommuner)* - gælder ikke erhverv
490,-
Småt forbrændingsegnet (fra Vestforbrændings kommuner) * - gælder ikke erhverv
490,-
Forbrændingsegnet affald fra erhverv
575,-
   
UREGLEMENTERET AFFALD (kr. pr. læs + behandlingsgebyr) 
 
Svigtlæs 1 - Væsentlig fejlsortering
1.000,-
Svigtlæs 2 - Grov fejlsortering
2.000,-
   
GENBRUGSMATERIALER pap, papir og aviser - alle leverandører (kr. pr. ton)
pr. 16.11.2018
Udbetalingspriser
 
Aviser, ugeblade og papir 845,-
Pap
333,-
   
GENBRUGSMATERIALER PE-folier - alle leverandører (kr. pr. ton)
pr. 02.10.2017
Opkrævningspriser
 
LDPE folie 20/80
1.300,-
Minimumsafregning (kr. pr. aflæsning) **
200,-

 

For afsætning af kvaliteter, der ikke er nævnt i listen: Kontakt venligst Vestforbrænding på tlf.nr. 44 85 76 25

 
   
Bemærk! Genbrugstaksterne reguleres ved ændring af dagspriserne.
For genbrugsmaterialerne pap, papir og plast regulerer vi taksterne efter markedsprisen.
 

* Taksterne er inkl. afgifter, men ekskl. moms.

**Kun minimumsafregning for opkrævningspriser.