FAQ/Spørgsmål og svar om tilmelding og betaling

Her finder du svar på de mest almindelige spørgsmål om virksomheders tilmelding til genbrugsstationer.

Hvorfor disse regler?

Miljøministeren indgik den 1. juli 2011 en aftale med de øvrige forligsparter (V, S, DF, SF, K og R) bag affaldsreformen om, at de daværende regler om erhvervs tvungne betaling til de kommunale genbrugsstationer pr. 1. januar 2012 blev ændret til en frivillig tilmeldeordning.

Hvilket lovgrundlag?

Affaldsbekendtgørelsen pålægger kommunerne at give virksomhederne adgang til kommunernes genbrugsstationer. Der skal opkræves et gebyr hos de virksomheder, der benytter sig af genbrugsstationerne, og siden 1. januar 2012 er det sket i form af en tilmeldeordning.

Hvem står for tilmeldeordningen?

18 af Vestforbrændings ejerkommuner har etableret en fælles ordning, hvor der er ens gebyrer for brug af genbrugsstationerne på tværs af kommunegrænserne.

Vestforbrænding administrerer tilmeldeordningen på vegne af ejerkommunerne. De indbetalte penge sendes videre til kommunerne for at dække en del af deres omkostninger til drift og bemanding af genbrugsstationerne.

Er administrationsgebyr og genbrugsstationsgebyr det samme?

Nej, det er to forskellige gebyrer, som betales for to forskellige ydelser. De fleste virksomheder skal betale administrationsgebyr til kommunen, uafhængigt af hvad virksomhederne gør med deres affald. Genbrugsstationsgebyret skal kun betales af de virksomheder, der benytter genbrugsstationerne.

Hvem fastsætter priserne?

Det er kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der vedtager gebyrerne på baggrund af et oplæg fra Vestforbrænding.

Hvorfor er der forskellige priser rundt omkring i landet?

Prisforskellene kan bygge på forskelle i service og omkostninger til drift af genbrugsstationer, en anden beregningsmodel eller en anden gebyrstruktur.

Kan min virksomhed benytte genbrugsstationer i andre kommuner?

Ja, med de nye regler, kan din virksomhed benytte alle genbrugsstationer i hele Danmark. Men du skal være opmærksom på, at du altid skal betale til den kommune eller det selskab, der driver genbrugsstationen.

Hvilken slags affald opkræves der betaling for?

Alt affald afleveret af en virksomhed. Som virksomhed skal du betale for at få adgang til genbrugsstationen – uanset hvor affaldet kommer fra, og hvilken slags affald det er.

Skal jeg betale ekstra for at have en trailer med?

Nej. Traileren er inkluderet i prisen, både når du har købt årskort, og når du har købt engangsbillet.

Hvorfor er der forskellige gebyrer afhængig af biltyper?

Undersøgelser viser, at der er forskel på mængder og besøgsfrekvenser for de forskellige biltyper. Gebyrerne er fastsat for at imødekomme disse forskelle, så der er sammenhæng mellem pris og mængden af affald.

Hvilken betalingskategori hører mit køretøj under?

Køretøjerne opdeles efter biltype i tre hovedkategorier; personbiler, kassebiler og ladvogne. Hvis du er i tvivl om, hvilken kategori, dit køretøj tilhører, kan du se i vejledningen eller kontakte Kundeservice.

Hvilke kreditkort kan jeg bruge til betaling?

Når du køber årskort eller engangsbillet, kan du betale med Dankort, VISA/Dankort og internationale kort (f.eks. MasterCard) – dog ikke Diners.

Årskort eller engangsbillet?

Årskortet er tænkt som en brugervenlig løsning for de virksomheder, som ofte benytter genbrugsstationerne med den samme bil. Hvis man kun sjældent benytter genbrugsstationerne, kan det økonomisk set bedre betale sig at købe engangsbilletter via SMS-betaling.

Årskort

 

Gælder mit årskort for kalenderåret eller et år dvs. 12 måneder fra købsdato?

Årskortet giver adgang til genbrugsstationerne i kalenderåret, uanset hvornår på året du køber det, og udløber 31. december.

Kan min virksomhed betale for ét årskort, som dækker alle biler i virksomheden?

Nej, du skal betale årskort for hver af de biler, som du kommer med på genbrugsstationerne – det vil sige ét årskort pr. bil.

Hvad hvis jeg får ny bil?

Hvis du i løbet af året får brug for, at årskortet skal gælde for en anden bil, skal du kontakte Kundeservice på tlf. 70 22 40 10.

Skal jeg opsige mit årskort efter et år, eller udløber det automatisk?

Dit årskort gælder kun for det indeværende år, og du vil ikke automatisk blive trukket for et nyt. Inden årets udgang vil du blive informeret om, hvordan du kan forny det.

Kan jeg opsige mit årskort inden årets udgang?

Nej, din tilmelding for året er bindende.

Hvorfor er der forskellige gebyrer afhængig af branche?

Undersøgelser viser, at der er forskel på mængder og besøgsfrekvenser for de forskellige brancher. Opdelingen efter branche er fastsat for at imødekomme disse forskelle, så der er sammenhæng mellem pris og mængden af affald.

Hvilken betalingskategori hører min virksomhed under?

For årskort opdeles virksomheder i tre hovedgrupper:

  1. bygge- og anlægshåndværkere samt anlægsgartnere og lignende,
  2. liberalt erhverv og lignende
  3. Øvrige.

Det er virksomhedens ansvar at vælge den korrekte branche.

Hvad forstås ved "bygge- og anlægshåndværkere og lignende"? 

Blikkenslagere, brolæggere, elektrikere, glarmestre, gulvlæggere, malere, maskinsnedkere, murer, snedkere, stenhuggere og tømrere samt andre virksomheder, der udfører tilsvarende arbejde.

Andre håndværkere hører til kategorien "Øvrige".

Hvorfor underopdeles håndværksvirksomheder?

I nogle tilfælde transporterer håndværkeren husholdningens affald til genbrugsstationen efter udført arbejde. Da husholdningen principielt set allerede har betalt for at komme af med sit affald på genbrugsstationen, korrigeres gebyret for et årskort, så korrektionen i gennemsnit modsvarer, den affaldsmængde, som er husholdningsaffald.

Håndværkere, der primært arbejder for andre virksomheder, eller som har overtaget ansvaret for affaldet fx i forbindelse med en totalentreprise, er ikke omfattet af gebyrkorrektionen.

Hvilken undergruppe hører min håndværksvirksomhed under?

Bygge- og anlægshåndværkere samt anlægsgartnere og lignende opdeles yderligere i to grupper: 1) de der udfører opgaver for både husholdninger og virksomheder 2) de der primært udfører arbejde for andre virksomheder eller som hovedregel overtager ansvaret for husholdningernes affald fx i forbindelse med totalentrepriser.

Hvad forstås ved "liberalt erhverv og lignende"?

Virksomheder der alene sælger serviceydelser som f.eks. dyrlæge, læge, fysioterapeut, kiropraktor, tandlæge, psykologer, advokater, landinspektører, revisorer, ejendomsmæglere, translatører, arkitekter, rådgivere, undervisere, instruktører.

Kategorien er målrettet små virksomheder med højst to ansatte med en meget begrænset affaldsproduktion f.eks. i form af affald fra kontorhold, kasseret inventar og affald fra løbende vedligeholdelse af kontorlokale mm.

Liberalt erhverv og lignende med flere end to ansatte hører til kategorien "Øvrige".

Hvorfor må "liberalt erhverv og lignende" med årskort kun komme 8 gange?

Dette årskort er målrettet helt små virksomheder uden væsentlig affaldsproduktion. Det er vurderet, at 8 besøg om året dækker behovet. Prisen afspejler dette. Hvis behovet overstiger 8 besøg, bør du i stedet købe et årskort for "Øvrige" eller supplere op med engangsbilletter.

Det er virksomhedens eget ansvar at sikre, at genbrugsstationerne højst benyttes 8 gange på et år.

Hvorfor kan "liberalt erhverv og lignende" kun købe årskort til personbil?

Dette årskort er målrettet helt små virksomheder uden væsentlig affaldsproduktion. Det er vurderet, at målgruppen primært benytter egen personbil. Prisen afspejler dette.

Hvis du har en kassebil eller ladvogn, kan du købe engangsbilletter eller et årskort for "Øvrige".

Hvad forstås ved "Øvrige"?

Virksomheder der ikke er omfattet af de to ovennævnte kategorier, dvs. alle andre virksomheder end:

  1. bygge- og anlægshåndværkere samt anlægsgartnere og lignende,
  2. liberalt erhverv og lignende med højst to ansatte.

Øvrige virksomheder er bl.a. produktionsvirksomheder, virksomheder der transporterer, opbevarer, bearbejder eller sælger produkter samt servicevirksomheder som f.eks. fremstillingsvirksomheder, lagervirksomhed, transport, gartnerier, engroshandel, detailhandel, autoværksteder, rengøring, landbrug, fiskeri.

Hvordan kontrolleres, om jeg har købt årskort?

Du modtager en kvittering via mail og får med post tilsendt et klistermærke til forruden af din bil. Pladspersonalet og kontrollørerne ser efter, om du har klistermærke placeret i forruden. Du skal endvidere udskrive kvitteringen og opbevare den i bilen, da den udgør det formelle bevis på din betaling. Kontrollørerne kan endvidere tjekke via bilens registreringsnummer, om der er betalt for et årskort.

Engangsbillet

 

Hvor lang tid gælder en engangsbillet?

Engangsbilletten gælder for 1 besøg, som skal påbegyndes inden for 1 time efter, at billetten er købt.

Jeg har købt engangsbillet, men genbrugsstationen er lukket - hvad gør jeg?

Hvis der er lukket på grund af driftsproblemer og lignende i normal åbningstid, kan du anvende din éngangsbillet på en anden genbrugsstation inden for Vestforbrændings opland.

Ved kontrol vil der blive taget højde for, at den forlængede kørsel kan betyde, at tidsfristen bliver overskredet.

Kvittering for 1 krone

Når virksomheder tilmelder sig SMS-betaling i Vestforbrændings tilmeldeordning for genbrugsstationerne, tjekker systemet, om det kort, virksomheden har registreret, er gyldigt. Dette sker ved, at der bliver trukket et engangsbeløb på 1 krone (mindst mulige beløb), og kunden får derefter en e-mail med en kvittering om, at kortet er i orden.

For denne ene krone, bliver virksomhedens kortoplysninger gemt i systemet, og det betyder, at kunden ikke behøver at taste kortoplysninger ind hver gang, han eller hun vil købe adgang til genbrugsstationen via SMS-løsningen.

Jeg ønsker at afmelde en mobiltelefon - hvordan gør jeg?

Hvis du ikke længere ønsker, at en tilmeldt mobiltelefon skal have mulighed for at købe engangsbillet, skal du sende en SMS til 1919 med følgende tekst: "GS (mellemrum) afmeld" fra den telefon, som ikke længere skal være tilmeldt.

Du kan også gøre et mobilnummer inaktivt ved at slette det i oversigten over tilmeldte mobilnumre, når du er logget ind som bruger i tilmeldesystemet.

Min virksomhed er endnu ikke tilmeldt, men skal af med affald nu - hvad gør jeg?

Du kan ringe til 70 80 81 99, hvor du vil blive guidet igennem en automatisk telefontjeneste.

Du skal have ID-nummer parat for den genbrugsstation, du ønsker at benytte. Du betaler for 1 besøg, der skal påbegyndes indenfor 1 time på en bestemt genbrugsstation, og for den bil, du afleverer affald i.

Du betaler med kreditkort, og modtager herefter en SMS som kvittering.

Er det muligt at holde regnskab med de engangsbilletter, vi køber i firmaet?

Når du køber en engangsbillet pr. SMS, kan du tilføje en bogføringstekst efter SMS-koden. Du taster eksempelvis: GS 1153 "bogføringstekst".

Der skal være mellemrum mellem kode og bogføringstekst, men der må ikke være mellemrum i selv bogføringsteksten, som dog gerne må bestå af både bogstaver og tal.

Hvordan kontrolleres, om jeg har købt engangsbillet?

Du modtager en SMS, som bekræfter, at du har købet en engangsbillet. Du skal fremvise denne SMS, hvis pladspersonalet eller en af kontrollørerne ønsker at se dokumentation for din betaling.

Farligt affald

 

Jeg kommer med farligt affald - hvad skal jeg gøre?

Når du har betalt for adgang til genbrugsstationen, kan du aflevere op til 5 kg farligt affald pr. besøg. For hver 10 kg derudover koster det 50 kr. inkl. moms udover det beløb, som du allerede har betalt for at få adgang til genbrugsstationen.

Se folder om forskellige typer farligt affald
Se folder om priser for farligt affald 

Kontakt pladspersonalet, inden du afleverer farligt affald. De vejer det for dig og udleverer kvitteringer. Husk at du ved aflevering af farligt affald skal give dine virksomhedsoplysninger til pladspersonalet inkl. CVR-nr.

Hvordan betaler jeg for aflevering af farligt affald?

Når du afleverer over 5 kg farligt affald pr. besøg, får du en kvittering for afleveringen af pladspersonalet med angivelse af pris og mængde.
Du modtager en kvittering for farligt affald på genbrugsstationen, og efterfølgende vil du modtage en faktura, som skal betales inden 8 dage.

Hvor meget farligt affald må jeg aflevere?

Der er ingen grænser for hvor store mængder farligt affald, du må aflevere pr. besøg. Dog må du som virksomhed kun aflevere 200 kg farligt affald om året på genbrugsstationerne.

Generelt

 

Jeg er en offentlig virksomhed og har ikke noget kreditkort, hvordan betaler jeg?

Du kan tilmelde og oprette din virksomhed ved at bruge EAN. Kontakt venligst Kundeservice på 70 22 40 10.

Hvad sker der, hvis jeg bruger genbrugsstationen uden at betale?

Det er ulovligt, og din virksomhed kan blive politianmeldt. Hvis du møder kontrollen uden at have betalt, vil du endvidere blive pålagt 150 kr. i ekstrabetaling oven i den ordinære betaling til dækning af den øgede administration.

Er det kun biler op til 3.500 kg + evt. trailer der har adgang til genbrugsstationerne?

Ja, ifølge affaldsbekendtgørelsens § 40, stk. 2 skal kommunerne begrænse adgangen til genbrugsstationerne til indregistrerede biler op til 3.500 kg + trailer.

Jeg ønsker ikke at bruge genbrugsstationen. Hvordan kommer jeg af med mit affald?

Tilmeldeordningen er et tilbud til virksomhederne, så du kan frit vælge en anden løsning end de kommunale genbrugsstationer, hvis du skal af med din virksomheds affald. Bemærk; du må ikke benytte de ordninger, der er målrettet og betales af husholdningerne.

Du kan fx vælge at tage kontakt til en privat transportør/godkendt indsamler og aftale afhentning eller anvende en privat genbrugsstation.

Find en godkendt indsamler i Miljøstyrelsens affaldsregister