Bæredygtig energi i et godt klima

Grøn fjernvarme

Bæredygtig energi

Vestforbrænding er Nordeuropas største producent af affaldsbaseret fjernvarme. På forbrændingsanlægget omdanner vi hvert år mere end en halv million tons forbrændingsegnet husholdnings- og erhvervsaffald til fjernvarme og elektricitet. 

I 2016 var vores samlede energiproduktion ca. 254.000 MWh elektricitet og ca. 1.166.000 MWh fjernvarme. Det svarer til henholdsvis ca. 140.000 gennemsnitdanskeres elforbrug og ca. 63.000 husstandes varmeforbrug.

Læs mere om bæredygtig energi

Fjernvarmepriser 31-03-2017

Vestforbrændings fjernvarmepriser vil ikke stige som følge af indregning af forrentning

Stigende fjernvarmepriser og ekstraregninger, som følge af indregning af forrentning, er et aktuelt tema, der fylder en del på diverse medier. I Vestforbrændings fjernvarmepriser er der allerede taget højde for indregning af forrentning, hvorfor der ikke venter nogen ekstraregning til Vestforbrændings fjernvarmekunder.

Fjernvarmeprojekter

Fjernvarmen breder sig

Vestforbrænding udvider i disse år sit fjernvarmenet, og nye kunder bliver tilsluttet i Ballerup, Herlev, Furesø, Gladsaxe og Lyngby-Taarbæk kommuner

Se, hvor langt vi er kommet

1485 gwh

Fjernvarme producerede Vestforbrænding i 2017. Det svaret til forbruget i ca. 64.300 husstande

nyhed 08-06-2017

Pressemeddelelse vedrørende aktindsigt i udgifter til rejser og representation

Som oplyst i vores pressemeddelelse af 3. februar 2017, har Vestforbrænding de seneste år haft ekstra fokus på at sikre ansvarlighed og gennemsigtighed ved afholdelse af udgifter til rejser og repræsentation. Blandt andet har Vestforbrændings eksterne revision været anmodet om at fokusere på dokumentationskrav, hvilket ikke har givet anledning til anmærkninger i forbindelse med årsregnskaberne.

Læs nyheden