Energi På Tværs

Projektet Energi på Tværs samler aktørerne i hovedstadsregionen om et fælles ambitiøst mål for 2050 om et fossilfrit energi- og transportsystem baseret 100% på vedvarende energi.

Vestforbrænding har været engageret i ’Energi På Tværs’ siden 2011, da vi mener, det er et vigtigt arbejde at koordinere og optimere energiforsyningen på tværs af kommunegrænser. 

Ud fra en helhedsorienteret tankegang mener vi, at vi ved samarbejde når længere på klimafronten, end vi gør hver for sig. Vi arbejder derfor sammen med de øvrige medlemmer i Energi På Tværs for at nedbringe CO2-udslippet, optimere energiens cyklus og energisystemet i sin helhed.  

Vi sparrer med de øvrige kommuner og lægger på det grundlag strategiske energiplaner for Hovedstadsområdet. Vi tror på et fossilfrit Danmark og glæder os til at være med til at udvikle innovative og bæredygtige energiløsninger, der kommer os alle til gavn. Vestforbrænding ser sig selv som en væsentlig samarbejdspartner i arbejdet med at realisere den besluttede Energivision for Region Hovedstaden.

Videoen ’Animationsfilm om Energi på Tværs’ giver et rigtig godt indblik i, den udfordring vi står overfor på klimafronten, og fortæller konkret, hvad vores arbejde i ’Energi På Tværs’ går ud på. 

Du kan finde mere information på hjemmesiden om ’Energi på Tværs’