Energisparemål

Vestforbrændings energisparemål bliver overvejende realiseret ved hjælp af konverteringer, der sker i kraft af, at Vestforbrænding udbygger sit forsyningsnet. Dette har til fulde opfyldt Vestforbrændings energisparemål . I takt med at nettet nærmer sig sin udbygning, implementeres andre måder at realisere energibesparelser på. 

Vestforbrændings historiske energisparemål

År  Sparemål i kWh 
2006  2.413.075
2007  2.413.075
2008  2.413.075
2009  2.413.075 
2010  5.655.045
2011  5.655.045
2012  5.655.045
2013  11.424.536
2014  11.424.536
2015  16.771.954
2016  20.179.437
2017 20.179.437
2018  23.723.258 

I 2017 var Vestforbrændings energisparemål 20.179.437 kWh. 

 

Besparelserne for 2017 fordelt efter sektor