Ballerup

I Ballerup Kommune er Vestforbrændings fjernvarmenet gennem de sidste 10 år udvidet betydeligt. Sidste etape i denne udvidelse er industriområdet omkring Tempovej og Energivej.

I den forbindelse skal der lægges en fjernvarmehovedledning ned i Tempovej og Energivej. Adgangen til ejendommene i området vil blive opretholdt via fælles kørevej langs med udgravningen.

Arbejdet er påbegyndt primo november 2015, hvor vi startede på Energivej i enden mod Malmparken og arbejder os opad. 

Se nærmere på kortet, og klik på de farvede linjer for at få mere information om de enkelte etaper. Her kan du finde information om, hvor vi aktuelt er i gang med at grave.

Vi forventer, at anlægsarbejdet er afsluttet til maj 2016.