Kort over fjernvarmenettet

Varmeforsyningsloven sætter rammerne for den danske varmeforsyning. Når et område planlægges omlagt fra naturgas til fjernvarme, skal det være samfunds- og selskabsøkonomisk rentabelt for at blive godkendt af myndighederne.

Udbygning af fjernvarmenet og tilslutning af kunder er forbundet med høje etableringsomkostninger. Derfor leveres der i dag primært fjernvarme til virksomheder, boligforeninger og kun i meget begrænset omfang til villaer.
 

I dette kort kan du indtaste dine oplysninger og se, hvilken zone du hører til.
Når du kender din zone, kan du nedenfor finde det tilslutningsdiagram, der gælder for dit område