Priser og leveringsbestemmelser

Vores pris består af to dele. Kunden betaler en fast pris for fjernvarmeforsyningen, der er baseret på en prognose for varmeforbruget. Den variable varmepris er baseret på det faktiske forbrug. Derudover skal der betales en tilslutningsafgift.

Bemærk: Nedenstående fjernvarmepriser og tilslutningsbidrag ikke gælder for Deltakvarteret i Vinge, Frederikssund. Du kan finde de gældende priser og leveringsbestemmelser for Deltakvarteret under Priser Frederikssund 

 Priser 2018

   
Fast varmepris 2018  Ekskl. moms
Kr./MWh 
Inkl. moms
Kr./MWh
 
fra 0 – 799 MWh (grundpris) 240,36 300,45
mellem 800 – 3.999 MWh (efter fradrag af 20%)
192,29 240,36
mellem 4.000 – 7.999 MWh (efter fradrag af 30%)
168,25 210,31
Fra 8.000 MWh (efter fradrag af 40%)
144,22 180,28
     
Variabel varmepris 2018
Ekskl. moms
Kr./MWh 

Inkl. moms
Kr./MWh

Variable varmepris inkl. statsafgifter
242,26

302,83

For kunder med et forbrug over 40 MWh gælder der yderligere et fast tilslutningsbidrag på 276.933 kr./MW tilslutningseffekt* inkl. moms, som opkræves én gang ved konverteringen til fjernvarme.
* Prisen reguleres ud fra Danmarks statistiks byggeomkostningsindeks for boliger. I 2018 har vi anvendt K2 2017.

For kunder med et forbrug under 40 MWh betales de faktiske tilslutningsomkostninger, samt omkostninger for selve installationen og tilslutningsarbejdet.

Gebyrer ved for sen betaling
 Kr.
Rykkerskrivelse *)
100,-
Inkassomeddelelse *)
100,-
Lukkebesøg *)
375,-
Genåbningsbesøg
468,75
Fogedforretning, udkørende
412,50
                       

*) Gebyrer markeret med * er momsfritaget

Vestforbrændings betalingsbetingelser er løbende måned fra fakturadato. Ved for sen betaling beregnes en årlig rente, svarende til den til enhver tid fastsatte officielle diskonto med tillæg af 7%.