Generelt om priser

Hvem bestemmer prisen?

Vestforbrændings pris er baseret på de faktiske omkostninger til produktion og distribution af varmen. Som kommunalt fjernvarmeselskab må vi ikke generere overskud. Indtægterne fra fjernvarmesalg bruges til at fastsætte prisen på fjernvarme året efter. Alle besparelser og forbedringer går direkte videre til vores kunder. Det giver dig tryghed for, at du også fremover er sikret billig varme.

Fastlæggelse af priser 

Varmepriserne fastlægges ultimo året før det aktuelle varmeår. Varmepriserne er endelige, og gælder for hele kalenderåret. Undtagelsen er hvis de statslige afgifter bliver forhøjet. Hvis det sker reguleres prisen ved måneden efter, at afgiften træder i kraft. 

Rabat til storkunder

Vestforbrænding har lavere omkostninger til varmedistribution og mindre ledningstab til store kunder end til små kunder. Derfor opnår kunder, med et højere varmeforbrug, rabat på den faste del af varmeprisen. 

Årligt energiforbrug  Fratrækkes rabat  Fast varmepris 2018 
 fra 0 - 799 MWh   0 %  300,45 kr./MWh
 mellem 800 - 3.999 MWh   20 %  240,36 kr./MWh
 mellem 4.000 – 7.999 MWh  30 %  210,31 kr./MWh
 over 8.000 MWh  40 %  180,28 kr./MWh

Procesvarme til produktionsvirksomheder

Kunder med procesvarme kan fortsat opnå fradrag, jævnfør lov om refusion af energiafgifter til procesformål. 

Da den samlede afgift pr. MWh afhænger af vores faktisk brændselssammensætning, vil vi ved årets start kunne oplyse en skønnet afgift pr. MWh. Efter årets afslutning vil vi kunne oplyse den faktiske afgift pr. MWh. Kunden skal selv indberette betalt afgift til SKAT, som godtgør afgiften.