Priser Frederikssund

Her kan du se fjernvarmepriser for Vinge-området i Frederikssund. Fjernvarmesystemet i Vingeområdet er et separat anlæg som skal ’hvile i sig selv’, ligesom fjernvarmenettet, der forsynes fra anlægget i Glostrup, også skal ’hvile i sig selv’. Der føres derfor et selvstændigt regnskab med selvstændig takst for Vingeområdet.

Priser 2018

For levering af fjernvarme i Deltakvarteret, Vinge

   Ekskl. moms  Inkl. moms
Fast varmepris  318,00 kr./mdr.  397,50 kr./mdr.
 Variabel varmepris  472,00 kr./MWh   590,00 kr./MWh
Tilslutningsbidrag   30.000 kr.   37.500 kr.

I 2018 stiger den faste del af prisen stiger en smule i forhold til 2017, fordi færre kunder, end vi forventede, har valgt fjernvarme. Den variable del af pri-sen falder til gengæld, fordi vi forventer lavere el-priser. Samlet set betyder det, at omkostningerne til rumvarme og varmt vand stiger en smule. Ved et skønnet forbrug på 5 MWh/år stiger omkostningerne med ca. 32 kr./måned inkl. moms.

Priser 2017

For levering af fjernvarme i Deltakvarteret, Vinge

  Ekskl. moms   Inkl. moms
Fast varmepris   274,00 kr./mdr.   342,50 kr./mdr.
Variabel varmepris  516,00 kr./MWh  645,00 kr./MWh

 

 Tilslutningsbidrag 30.000 kr. 37.500 kr. 

 

Tilmeld dig fjernvarme i Vinge 

Du kan tilmelde dig fjernvarme i Vinge ved at udfylde og indsende denne Ansøgning om tilslutning til fjernvarme

Når vi har modtaget ansøgningen, kontakter vi jer med information om tidsplan for arbejdet og videre instruktioner for konvertering. I kan forvente at der kan/bliver installeret fjernvarme ca. 2. måneder efter underskrevet ansøgning om fjernvarme.

Du skal sende det udfyldte ansøgningsskema til tilslutning@vestfor.dk 

Leveringsbestemmelser

I vores leveringsbestemmelser kan du blandt andet læse om tekniske forhold, drift og vedligeholdelse, forsikring, varmeinstallationer og etablering af målerudstyr. 

Leveringsbestemmelser for Frederikssund, Vinge, Deltakvarteret