Skift til fjernvarme

Der er store økonomiske og miljømæssige fordele ved at få fjernvarme fra Vestforbrænding. Her kan du finde information om, hvem der kan få fjernvarme fra Vestforbrænding, og hvordan du bliver koblet på fjernvarmenettet. 

Fjernvarmerør

Hvorfor være kunde hos os?

Der er mange gode grunde til at blive fjernvarmekunde hos Vestforbrænding. En af dem er, at fjernvarmekunder får varme til yderst konkurrencedygtige priser. Skifter man fra naturgas til fjernvarme, vil man i gennemsnit kunne spare 10 %, og oliekunder kan opnå endnu større besparelser. Der er med andre ord både økonomiske og miljømæssige fordele ved at skifte til grøn fjernvarme. 

Varmepriserne bliver i bund

Vestforbrænding må som kommunal virksomhed ikke have overskud. Det betyder, at indtægterne fra fjernvarmesalg bruges til at fastsætte prisen på fjernvarme året efter. Jo flere kunder, der tilsluttes Vestforbrændings fjernvarmenet, desto bedre priser for alle kunder.

Vores varmeforsyning er desuden meget sikker. Affald bliver genereret hver dag året rundt. Derfor er der altid affald til forbrænding og dermed til varmeproduktion. Dertil kommer, at der yderst sjældent sker nedbrud og driftsstop. 

Kan jeg få fjernvarme?

For at få fjernvarme skal dit hjem eller din virksomhed ligge i et fjernvarmegodkendt område. Varmeforsyningsloven sætter rammerne for den danske varmeforsyning, og når vi planlægger omstilling fra naturgas til fjernvarme i et område, skal det være både samfunds- og selskabsøkonomisk rentabelt. Der er høje etableringsomkostninger ved udbygning af fjernvarmenet og tilslutning af kunder. Derfor leverer vi i dag primært fjernvarme til virksomheder, boligforeninger og kun i meget begrænset omfang til villaer. 
 

Hvad skal jeg gøre?

For at skifte til fjernvarme skal dit naturgas- eller oliefyr tages ned, og der skal stilles en ny fjernvarmeinstallation op. Vestforbrænding tilbyder en skræddersyet løsning, alt efter hvilket behov du har.

For kunder med et årligt forbrug over 40 MWh tilbyder Vestforbrænding omkostningsfrit at udskifte dit naturgasfyr med en fjernvarmeinstallation. Vestforbrænding afholder alle udgifter i forbindelse med omlægningen, dvs. køb og installation af nyt tilslutningsanlæg samt overtagelse og fjernelse af eksisterende kedel. Dette gælder kun, hvis du har ejendom i et udbygningsområde. 
For kunder med et årligt forbrug under 40 MWh gælder, at man selv skal betale de faktiske omkostninger til  etableringen af stikledningen ind til ejendommen, samt omkostninger for selve installationen og tilslutningsarbejdet.

Hvor lang tid tager det, før jeg får fjernvarme?

Det er vigtigt at kontakte Vestforbrænding i god tid, inden du ønsker at overgå til fjernvarme eller går i gang med at bygge nyt. 

Før vi kan installere fjernvarme hos dig, skal dit projekt godkendes, projekteres og i udbud. Herefter går anlægsarbejdet i gang. Vestforbrænding kører hele denne proces for dig. Du skal regne med, at det tager ca. seks måneder at få en stikledning - fra du sender dit ansøgningsskema inklusiv bilag, til vi kan levere grøn og bæredygtig fjernvarme til dig. Er der tale om et større projekt, kan processen tage længere tid.  

Hvis du bygger en ny ejendom, er det også en mulighed, at nedgravningen af fjernvarmerør foretages som en del af din egen entreprise. Hvis du vælger denne løsning, er det også vigtigt at kontakte Vestforbrænding i god tid, inden byggearbejdet går i gang, da Vestforbrænding stiller en række konkrete krav til den nye installation.

Bygger du nyt?

Skal du bygge ny ejendom, skal vi bede dig om at udfylde et ansøgningsskema, som du finder her