FAQ

Her kan du finde svar på gængse spørgsmål om fjernvarme.

1. Kan jeg få fjernvarme?
Klik her og se, om du kan få fjernvarme. Søg på din adresse i feltet til venstre på siden og se i signaturforklaringen, om du er i et godkendt fjernvarmeområde.

2. Hvem leverer Vestforbrænding fjernvarme til?
Vi leverer fjernvarme til Herlev, Skovlunde, Ballerup, Bagsværd, Værløse og Måløv. Desuden er vi i øjeblikket i gang med at lægge ledningsnet ud i Lyngby.

3. Er der tilslutningspligt til fjernvarme?
Nej, der er ikke tilslutningspligt til fjernvarme i områder, som Vestforbrænding forsyner. Du bestemmer selv, om du vil benytte tilbuddet om fjernvarme.

4. Hvordan følger jeg med i fjernvarmeetableringen i mit område?
Datoer for møder og anden information vil være tilgængelig på hjemmesiden, i lokalavisen og i vores nyhedsbrev.
Hvis du bor i Lyngby-Taarbæk kommune, kan du følge med på fjernvarme-ltk.dk

5. Hvad koster det at få fjernvarme?
Det er som udgangspunkt omkostningsfrit at skifte til fjernvarme, hvis dit forbrug er over 40 MWh årligt, og din ejendom ligger i et godkendt udbygningsområde. Vestforbrænding afholder omkostningerne til stikledning, fjernvarmeinstallation og demontering af den kedel, vi erstatter. I de tilfælde, hvor Vestforbrændings tekniske krav ikke er overholdt, vil der være omkostninger, du som kunde selv skal afholde.

Hvis dit varmeforbrug er under 40 MWh årligt, din ejendom (ligegyldigt forbrugsstørrelse) ligger i et allerede færdigetableret fjernvarmeområde, eller der er tale om nybyggeri, skal du selv afholde omkostninger til stikledning og fjernvarmeinstallation.

6. Hvorfor er det gratis for store aftagere og ikke for mindre aftagere?
Skiftet til fjernvarme er ikke gratis for alle, da vi som offentlig virksomhed er afhængig af, at vores projekter bliver godkendt af vores ejerkommuner. Det er ganske enkelt for dyrt for samfundet at konvertere mindre kunder, og derfor må denne kundegruppe selv betale for stikledning og fjernvarmeinstallation.
Det er ikke samfundsmæssigt rentabelt at konvertere mindre kunder. På nuværende tidspunkt kan vi ikke bevise en positiv samfundsøkonomisk gevinst ved at konvertere private kunder, f.eks.  i villaområder. Derfor anbefaler vi dig at se tiden an. Det kan være, det ændrer sig på sigt, men indtil da bør du søge alternativer til fjernvarme.

7. Hvad er priserne for fjernvarme fra Vestforbrænding?
Det vil typisk være billigere end opvarmning med naturgas. Vi har en prisgaranti, der fortløbende garanterer, at omkostningen til fjernvarme altid vil ligge mindst 5% under omkostningen til varme produceret på naturgas, beregnet over en 3-årig periode ad gangen. Du kan finde vores generelle tariffer her.

8. Hvad sker der, hvis mit nuværende olie- eller naturgasfyr går i stykker?
Det bedste råd, vi kan give, er at kontakte en lokal VVS-installatør og høre, om der er mulighed for at forlænge fyrets levetid. Hvis du har problemer med en utæt, nedgravet olietank, kan du kontakte din kommune.

Vær opmærksom på følgende regler fra energiforliget fra 2012:

  • Fra 2013 må man ikke installere hverken olie- eller naturgasfyr i nye bygninger.
  • Fra 2016 må man ikke længere installere oliefyr i eksisterende bygninger i områder udlagt til fjernvarme eller naturgas.

9. Har Vestforbrænding afkølingstarif?
Nej, Vestforbrænding har ikke afkølingstarif, men vi stiller krav til afkøling. Se leveringsbetingelserne.

10. Kan jeg tilmelde mig PBS/betalingsservice?
Ja, det kan du gøre lige her.