Sammen om at bevare verdens ressourcer

Fremtidens løsninger er vores hverdag

Vestforbrænding står for at skabe koordinerede stordriftsfordele både i affaldsindsamlingen og energidistributionen.
 
Vestforbrænding er med til at koordinere de fremtidige energiinvesteringer i Region Hovedstaden. Det foregår i projektet Energi På Tværs.
 
Fem kommuner er gennem Vestforbrænding gået sammen om at indføre ensartet affaldssortering med en fælles renovatør fra sommeren 2016. Projektet kaldes Indsamling På Tværs.

Ressourcestrategien

Med fremme: Cirkulær økonomi og Ressourcestrategi

Flere af Vestforbrændings ejerkommuner er allerede langt fremme, når det gælder om at nå målet i den nationale Ressourcestrategi om at genanvende mindst 50 % af husholdningsaffald i 2022. Vestforbrænding var i gang lang tid, før strategien blev lanceret, og vil lægge et højt ambitionsniveau for sortering, indsamling og genanvendelse af ressourcerne.

Læs mere om Vestforbrændings rolle i ressourcestrategien

Brugervenlig affaldssortering

Piktogrammer gør det let at sortere

Affaldssortering hviler på et fundament af engagement og deltagelse, så det handler om at gøre det nemt for borgerne og finde frem til de løsninger, der kaster størst værdi af sig. Ikke bare for den enkelte borger, men også for kommunerne. 
 
Et eksempel på hvordan hverdagens affaldssortering kan gøres lettere er vores piktogramløsning, som er ved at blive implementeret på genbrugsstationerne og i andre genbrugsordninger.
 
Målet er, at borgerne møder samme symboler alle steder, de afleverer affald: På beholderne hjemme, på beholdere i gadebilledet, på genbrugsstationen – og i alle informationsmaterialer om sorteringen.

Læs mere om brugervenlig affaldssortering

nyhed 04-04-2016

42.000 tons træ på genbrugsstationerne

Vestforbrænding har fokus på træ, som skal genanvendes. I 2015 afleverede borgerne 42.321 tons træ på genbrugsstationerne.

Læs nyheden