Affald er ressourcer

Vestforbrænding leverer løsninger til et samfund, hvor hensynet til miljø, ressourcer, genbrug og økonomi skal være i balance. Hvor vi har kontrol over, hvilke ressourcer vi bruger og hvordan.

Vestforbrænding håndterer i runde tal en million tons affald om året og har for længst elimineret tanken om affald i traditionel forstand. I stedet betragter vi affald som ressourcer og er dermed godt rustet til fremtidens udfordringer. 

Den nationale ressourcestrategi fra 2013 viser en politisk bevidsthed om den miljømæssige og økonomiske nødvendighed i at indsamle og genbruge vores ressourcer, hvilket hænger godt sammen med Vestforbrændings arbejdsområde.