Brugervenlig affaldssortering

Undersøgelser viser, at hovedparten af danskerne gerne vil sortere, fordi det gør en forskel for miljøet. Men det skal være nemt. Derfor går Vestforbrænding forrest, når der skal findes nye, brugervenlige løsninger – til gavn for både budgetter, borgere og miljø.

Et eksempel på en fælles løsning, der skal lette hverdagens affaldssortering for både borgere og kommuner, er piktogramløsningen, som Vestforbrænding søsatte i november 2013, og som er ved at blive implementeret på genbrugsstationerne og i andre genbrugsordninger.


Piktogrammer, farver og zoner

Den nye fælles løsning er tænkt som et fælles affaldssprog, der skal gøre det enklere for kommunerne og borgerne at kommunikere om affaldssortering. Konkret består den af farver, piktogrammer, navne og zoner. 

Farver og piktogrammer er brugbare i alle sammenhænge, fordi det er langt hurtigere at afkode dem, end det er at læse en tekst. De fungerer derfor også på affaldsbeholdere.

Ud over farver og piktogrammer har Vestforbrænding også set på navngivning af affaldstyper, så vi frem over taler samme sprog som borgerne. Vi siger nu ”hårde hvidevarer” frem for ”kølemøbler”, som ellers er den betegnelse, de kommunale forvaltninger hidtil har brugt.