byudvikling

Både på energi- og ressourceområdet er der store fordele ved at koordinere investeringer og systemer. Vestforbrænding er en vigtig aktør for kommunerne i denne koordination, hvor det aktuelt handler om byudvikling i Frederiksund og Lyngby-Taarbæk.

Allerede først i 2014 blev der på Vestforbrændings initiativ startet et samarbejde mellem de fleste fjernvarmeselskaber i Region Hovedstaden. Det er lykkedes at skabe et samarbejde mellem de private og kommunale fjernvarmeselskaber, der har ført til en fælles overordnet plan for den videre omstilling til fossilfri varmeforsyning.

Vinge ved Frederikssund

Frederikssund Kommune har besluttet at bygge en helt ny by – Vinge – hvor alt, herunder affaldsindsamling og varmeforsyning, skal være gennemtænkt og fremtidssikret fra begyndelsen. Vestforbrænding har tilbudt at være med i planlægningen - og senere at være driftsoperatør på den fjernvarme, som der naturligt bliver tale om.

Byudvikling i Lyngby-Taarbæk

Lyngby-Taarbæk Kommune har besluttet at etablere et bolig- og erhvervsområde på 250.000 m2 på Dyrehavegårds jorde. Det bliver baseret på bæredygtige energi- og affaldsløsninger, og Vestforbrænding er med fra starten, så begge mål bliver understøttet.