Energi på tværs

Vestforbrænding er en vigtig part i udviklingen af en fælles vision for et fleksibelt og energieffektivt energisystem i hovedstaden baseret på 100 procent vedvarende energi. Det hedder Energi på Tværs og foregår i samarbejde med Region Hovedstaden, regionens kommuner og en række forsyningsselskaber.

Vi skal her i Danmark allerede i 2020 op på, at 50 % af vores el-produktion dækkes af vindmøller. Men det blæser jo ikke altid lige meget, og derfor vil der i perioder være en overskydende el-produktion, som vi skal udnytte. 

Det er lettere at lagre varme end el, og den overskydende elproduktion kan bruges til at varme grundvand op i et varmelager, der kan bruges senere.

Når de forskellige energikilder leverer til det samme intelligente net, kan vi udligne udsvingene i varmebehovet og el-produktionen fra vindmøllerne.

 

Fra dag til dag

Vestforbrænding planlægger noget tilsvarende, bare i mindre målestok. Vores rør kan kun transportere en vis mængde varme, og for eksempel i morgentimerne er varmebehovet meget større end om natten. Så hvis vi i løbet af natten kan varme et lager op, kan vi dække det ekstra morgenbehov derfra uden at skulle starte naturgas- eller oliefyrede støtteanlæg op.