Fjernkøling

Vestforbrænding udvider ikke bare sit traditionelle fjernvarmenet stadig længere ud i oplandet, men har også planer om at gå i dybden. Bl.a. kan grundvandet under os fremover bruges til både opvarmning og køling.

Opvarmning og køling er to sider af samme sag. Når man køler noget ned, varmer man noget andet op. Et godt eksempel er køleskabet. Kompressoren skaber kulde inde i køleskabet og sender varmen ud i selve køkkenet. Virksomhedernes større køleanlæg skaber tilsvarende overskudsvarme, som vil kunne bruges i fjernvarmen, hvis de kobles på fjernvarmesystemet.

Vestforbrænding vil gerne være ”Kirsten Giftekniv” i de klynger af virksomheder, hvor der er mulighed for at skabe synergi i energiplanlægningen ved at koble dem sammen på en fælles kølecentral. 

Nogle steder henter man måske kølingen i en sø, andre steder i grundvandet. Der etableres et underjordisk rør-net med kølevand, der transporterer kulden frem til de rum, hvor virksomhederne for eksempel har deres servere. Kølerørene svarer til fjernvarmerør, men er tyndere.

Varmen i kølevandet trækkes ned i grundvandet, som altså varmes lidt op. Den del af grundvandet, hvor temperaturen hæves, fungerer så som et varmelager. Om vinteren kan den højere grundvandstemperatur ved hjælp af en varmepumpe bruges i varmeproduktionen.

Fra vind til varme og køling

Teknologien skal bruge energi udefra. Men elektriciteten fra de mange danske vindmøller er billig, når vinden blæser, og der bliver produceret mere, end samfundet kan bruge. Denne el kan bruges i varmepumperne med økonomisk fordel.